Start
Advertisement
Warszawa: Zwolennicy Noworosji przeważyli

 

Na słynnej Alei Szucha, na której niegdyś  znajdowała się siedziba okrytego ponurą sławą Gestapo dziś nieopodal znajduje się Ambasada Ukrainy. Tam też Fundacja Otwarty Dialog przeprowadzała swoją manifestację na której m.in. prowadzone są zbiórki pieniędzy na tak podstawowe artykuły pierwszej pomocy jak np. kamizelki kuloodporne dla działaczy Prawego Sektora.

Czytaj całość...
Narodowy Radykał nr 4 (17) 2014

Biuletyn okolicznościowy przygotowany przez małopolską Dzielnice Obozu Wielkiej Polski dotyczący 80. osobowego oddziału podległemu Armii Polskiej w Kraju "Burza" pod dowództwem Mieczysława Wądolnego pseudonim "Mściciel", Który zaczyna się w powiecie wadowickim i myślenickim sięgając okolic Krakowa jak i samego Krakowa.

Czytaj całość...
Na Marszu Powstania Warszawskiego - stanowisko i relacja

 

Obóz Wielkiej Polski (OWP) pozostaje na stanowisku, że Powstanie Warszawskie było błędem. Spowodowało niesłychaną rzeź mieszkańców stolicy, straty jakie nie w sposób oszacować. Ocena ta jest całkowicie zgodna z tradycją Obozu Narodowego i tożsama ze stanowiskiem m. in. Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Jednak jednocześnie uważamy, że najważniejsza dziś pozostaje pamięć o poległych tam Rodakach.

Czytaj całość...
Obchody 150. Rocznicy urodzin Romana Dmowskiego

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 10 sierpnia 2014r. o godz. 7.30 w Katedrze Warszawsko – Praskiej pod wezwaniem św. Floriana odbędzie się Msza św. za duszę ś. p. Romana Dmowskiego. Nabożeństwo odprawi ks. Prałat Józef Roman Maj.

Czytaj całość...
Lublin: Pierwsza akcja Dzielnicy Lubelskiej OWP. Tematem 70. rocznica Powstania Warszawskiego

 

1-go sierpnia b.r. czyli 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uznaliśmy za dobrą okazję by wypromować Obóz Wielkiej Polski w Lublinie. Oddaliśmy hołd poległym powstańcom, pojawiliśmy się jak na razie w skromnym składzie 2 osób - kol. Daniel Sycha i kol. Krzysztof Bożek.

Czytaj całość...
Ludność cywilna, a powstanie

 

Mimo upływu wielu lat, wspomnienia o bohaterstwie i poświęceniu powstańców są nadal w świadomości społecznej żywe. O wiele mniej się natomiast mówi o cierpieniach, stratach biologicznych i materialnych, zaangażowaniu w powstanie ludności cywilnej.

Czytaj całość...
Droga do decyzji i wydania rozkazu w sprawie powstania warszawskiego

 Pierwszy kompleksowy plan walk zbrojnych z okupantem niemieckim zwany ,,powstaniem powszechnym” zakładał ich podjęcie przy ścisłym współdziałaniu z aliantami zachodnimi w warunkach korzystnych, w końcowej fazie wojny, w sytuacji całkowitego załamania i rozkładu III Rzeszy oraz armii niemieckiej.

Czytaj całość...
Plany powstań w okupowanej Polsce - ustalenia - stosunek aliantów

 

Jeszcze do połowy 1943 roku polskie ośrodki kierownicze w kraju i na emigracji nie były do końca przekonane przez kogo Polska będzie wyzwalana spod okupacji niemieckiej, czy przez aliantów zachodnich, czy przez wojska radzieckie. W pierwszych latach wojny sądzono, że o przyszłych losach Polski zadecydują działania militarne aliantów zachodnich, z którymi zsynchronizować zamierzano wspierające ich krótkotrwałe powstanie powszechne na całym terytorium państwa polskiego, ale rozpoczęte dopiero juz w momencie ostatecznej klęski Niemiec, w okresie ich dobijania.

Czytaj całość...
Pierwsza rocznica śmierci Roberta Larkowskiego - biuletyn okolicznosciowy

Dziś w pierwszą rocznicę śmierci naszego kolegi - Roberta Larkowskiego (1966-2013) prezentujemy okazjonalny biuletyn poświęcony jego osobie. Robert Larkowski był Wiceprezesem Obozu Wielkiej Polski (OWP) ds. ideologicznych. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze! Cześć Jemu i chwała!

Czytaj całość...
Warszawa: Obchody 71. rocznicy "Krwawej Niedzieli" na Wołyniu

 

Dzięki inicjatywie Kresowego Serwisu Informacyjnego oraz Radu Katyńskiego 11 lipca o godz. 20.00 na Skwerze Wołyńskim zebrała się pokaźna grupa warszawiaków. Nie mogło zabraknąć narodowców z warszawskiego Obozu Wielkiej Polski (OWP). Zebrani oddali hołd okrutnie pomordowanym przez OUN-UPA.

Czytaj całość...
O trzech generałach, którzy doprowadzili do Powstania Warszawskiego

 

(70-ta rocznica powstania warszawskiego)

Powstanie Warszawskie jako przejaw braku poczucia odpowiedzialności, rzetelnego, realnego rozeznania sytuacji międzynarodowej oraz militarnej na przedpolach Warszawy, a także nieudana, nieszczęśliwa demonstracja polityczno-militarna, doprowadzi w konsekwencji do jednej z największych tragedii w dziejach Polski. Już wcześniej pojawiło się wiele opinii , że należymy do grupy narodów, w których podejmuje się wyjątkowo dużo szkodliwych i błędnych decyzji na różnych poziomach władzy. Nasze dzieje często również po czasy obecne naszpikowane są tragicznymi, szkodliwymi decyzjami. Jednakże do zawężonej świadomości historyczno-politycznej polskiego społeczeństwa prawda o tym na ogół rzadko dociera.

Czytaj całość...
Warszawa: 95-ta rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego
 

Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego zaprosiło warszawski Obóz Wielkiej Polski (OWP) do udziału w uroczystościach zorganizowanych na Placu na Rozdrożu. Pod pomnikiem Romana Dmowskiego, zgromadziło się kilkadziesiąt osób aby wspólnie świętować podpisanie Traktatu Wersalskiego przez tegoż męża stanu w imieniu odrodzonego Państwa Polskiego. Nasi działacze przystąpili do akcji i rozdali kilkaset ulotek.

Czytaj całość...
Warszawa: Konferencja "Zmienić przeznaczenie"

 

Dnia 14. czerwca w sobotnie popołudnie kilkadziesiąt osób przysłuchiwało się warszawskiej konferencji zorganizowanej przez USOPAŁ i nowo powstałą organizację OKOP. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. reż. Grzegorz Braun, historyk Leszek Żebrowski oraz Jerzy Robert Nowak. Naturalnie nie mogło zabraknąć delegacji Obozu Wielkiej Polski (OWP) na czele z kol. Zbigniewem Juźkowem, który jak zwykle sporządził szereg nagrań.

Czytaj całość...
Narodowy Radykał" nr 3 (15) / 2014 z dodatkiem "Awangarda Krakowska"

"Od kiedy pamiętam, zawsze tak było. My nadstawialiśmy głowy, tracilismy czas i siły na intelektualną pracę dla rozpalenia narodowej pochodni, tworzenia struktur, wiecznego tłumaczenia, odrzucania prywatnego życia w imię dobra innych rodaków, ryzykowania za to w różny sposób, wreszcie cen pauperyzacji materialnej, odrzucenia na margines jako ci, którzy są wiecznymi malkonentami, a tu trzeba się dorabiać i myśleć o sobie." - Robert Larkowski (1966-2013)

Czytaj całość...
Warszawa: Pikieta Obozu Wielkiej Polski przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

 

Tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej w związku z ostatnimi wyborami do tzw. Parlamentu Europejskiego działacze Obozu Wielkiej Polski (OWP) zorganizowali akcje tuż przed unijna agenturą w Polsce.

Czytaj całość...
II Spotkanie organizacyjno  integracyjne Obozu Wielkiej Polski w Liszkach

W godzinach dopołudniowych 15. maja 2014 roku w miejscowości Liszki doszło do spotkania delegacji Obozu Wielkiej Polski na czele z Kazimierzem Juszczykiem z lokalnymi narodowcami z Liszek i okolic.

Spotkanie rozpoczął kol. Janusz Mucha prezentacją Kalendarium Wydarzeń roku 2013 Obozu Wielkiej Polski, pism Nowa Awangarda oraz Narodowy Radykał.

Czytaj całość...
Przywódca Unii Europejskiej w wizji Włodzimierza Sołowjowa

Obecny plan budowy nowej zjednoczonej Europy w postaci Unii Europejskiej mający znamiona utopijne stawia w ogóle pod znakiem zapytania sens jego realizacji. Jak do tej pory wdrażanie w życie koncepcji o charakterze utopijnym- których twórcy to zazwyczaj ludzie żyjący często w świecie iluzji- kończyło się na ogół katastrofami polityczno-gospodarczo- społecznymi.

Czytaj całość...
Relacja wideo z demonstracji pod ambasadą

Czytaj całość...
List otwarty do Narodu Rosyjskiego za pośrednictwem Jego Ekscelencji Ambasadora Federacji Rosyjskiej

Niestety, polski rząd i opozycja prześcigają się wzajemnie w szerzeniu rusofobii, aby przypodobać się swoim mocodawcom. Polskie media w znamienitej większości nie są dziś w polskich rękach i również w żaden sposób nie odzwierciedlają nastrojów społecznych.

Czytaj całość...
Fotorelacja z manifestacji pod ambasadą

Czytaj całość...
Warszawa: Dzień Zwycięstwa... pod rosyjską ambasadą

Różne rzeczy się w Polsce działy, ale takiego Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności jeszcze nie było. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) ogłosiło, że żołnierze nie wystąpią pod pomnikami a więc, że po blisko 70 latach od zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z faktycznym bojkotem tego święta przez Wojsko Polskie.

Czytaj całość...
Warszawa: Pobity organizator manifestacji pod ambasadą

Inicjatywa "Nie wojnie z Rosją" zaplanowała na dzień 9. maja demonstrację pod budynkiem ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. W skład tej luźnej koalicji wchodzi kilka organizacji od neoslawistów po endeków. Obowiązek rejestracji organizacji zgromadzenia spoczywał na Obozie Wielkiej Polski (OWP).

Czytaj całość...
9 maja: Demonstracja pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Mamy przyjemność poinformować, że już jutro (09.05) na godz. 19-00  zaplanowana jest manifestacja inicjatywy "Nie wojnie z Rosją" pod ambasadą Rosji na ul. Belwederskiej 49 w Warszawie. Akcja odbędzie się pod hasłem: "Dzień Zwycięstwa jako dzień solidarności polsko-rosyjskiej".

Czytaj całość...
Precz z eurokomuną!

Dnia 1. maja 2014 r. w 10. rocznicę przekazania swej suwerenności w dyktat eurokołchozu przez otumaniony naród, narodowcy przeszli w protestacyjnym marszu. Pochód rozpoczął się o godz. 19. na rynku we Wrocławiu. Po uformowaniu kolumny oraz zapaleniu pochodni, ok. 150. osobów przeszło ulicami Wrocławia.

Czytaj całość...
Poświęcenie tablicy pamiątkowej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w Alwerni

Dnia 26. kwietnia 2014 r., w Klasztorze OO. Bernardynów w Alwerni odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Obozu Wielkiej Polski dzielnicy Małopolskiej.

Czytaj całość...
Oslo: Zebranie formacyjne Okręgu Norweskiego OWP

 Wraz z wiosną rozpoczął się czas spotkań formacyjnych Obozu Wielkiej Polski (OWP) zarówno w kraju jak i na emigracji. Wśród miejsc w jakich nasi działacze pozostają aktywni nie mogło zabraknąć stolicy Królestwa Norwegii. Spotkaniu przewodniczył kol. Paweł Stępień (Tromsø) - Prezes Okręgu.

Czytaj całość...
Życzenia Wielkanocne

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi publikujemy niniejszym życzenia okolicznościowe przygotowane przez Sąd Koleżeński Obozu Wielkiej Polski (OWP).  Zatem w imieniu OWP wszystkich działaczy i sympatyków pozdrawiają: kol. Seweryn Bosek (przewodniczący), kol. Mariusz Jakubowski oraz kol. Anna Holocher.

Czytaj całość...
My Nowe Pokolenie !

Inspiracją do napisania tego tekstu jest obecny czas, obecna sytuacja Polski, obecne wybory do PE , wybory samorządowe i inne tego typu przypadki nawiedzające co jakiś czas Polskę. 

Narodowcy bojkotujący Wybory do Parlamentu Europejskiego stają przed wyzwaniami i zarzutami wobec siebie. Wyzwaniem, pokazania co proponują przeciwko zarzutom.

Czytaj całość...
Budowa Stanów Zjednoczonych Europy przez Niemcy hitlerowskie

Rozpętanie II wojny światowej przez ekspansywną politykę niemiecką miało głównie na celu nie tyle rewizje ustaleń traktatu wersalskiego, powrót do wcześniejszego stanu terytorialnego z 1914 roku lecz budowę całkowicie nowego porządku europejskiego tak pod względem terytorialnym jak i polityczno-ideologiczno-światopoglądowym, podporządkowanie sobie ,, rasowo słabszych” i mniej ,,wartościowych narodów” europejskich, zmianę podobnie jak to ma miejsce dzisiaj stosunków własnościowych powstałych w Europie po 1918 roku, budowę germańskiego państwa narodu niemieckiego, 1000 letniej Rzeszy, Wielkiego Obszaru Gospodarczego, Stanów Zjednoczonych Europy na czele z Niemcami.

Czytaj całość...
Narodowy Radykał" nr 2 (14) / 2014 z dodatkiem "Awangarda Krakowska
Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się nowy numer pisma redagowanego przez Wydział Narodowo Radykalny Obozu Wielkiej Polski - „Narodowy Radykał”. Po raz pierwszy "NR" został wzbogacony lokalnym dodatkiem "Awangarda Krakowska". Tradycyjnie wskazany numer jest również dostępny w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj
Czytaj całość...
UE to finansowa apokalipsa

Jeśli ktoś miał cień wątpliwości co do natury Unii Europejskiej, to może już teraz z czystym sumieniem pozbyć się wszelkich złudzeń. Unia Europejska to nic innego jak zinstytucjonalizowane i zalegalizowane marnotrawstwo grosza publicznego na apokaliptyczną skalę.

Czytaj całość...
Nowy numer Awangardy

Informujemy, iż ukazał się nowy numer naszego pisma - Nowa Awangarda, numer 1. Dostępna na zamówienie w wersji wydrukowanej broszurki. Zamówienia można składać na emaila Dostępna także w wersji elektronicznej (.pdf) do pobrania tutaj

Czytaj całość...
Niewola ekonomiczna to społeczeństwo folwarczne

Zbrodniczy charakter systemu biurokratyczno-fiskalnego w Polsce nie polega na tym, że “nie ma pracy”. To dopiero początek dramatu. Prawdziwie dewastujące są dla indywiduum  i dla społeczeństwa pozaekonomiczne konsekwencje chronicznego i strukturalnego bezrobocia.

Czytaj całość...
I Spotkanie Organizacyjno - Integracyjne OWP w Krakowie

 

Dnia 3. marca 2014 r. w Krakowie z inicjatywy Oddziału krakowskiego Obozu Wielkiej Polski z Kazimierzem Juszczykiem na czele doszło do spotkania członków Obozu Wielkiej Polski z regionu krakowskiego oraz przedstawiciela Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ( WiN) Okręg Małopolski kol. Jana Bruno.

Czytaj całość...
Warszawa: Obchody ku czci Żołnierzy Wyklętych

 

Okręg Warszawski Obozu Wielkiej Polski (OWP) na czele z kol. Zbigniewem Bilskim wziął udział w uroczystościach na ul. Namysłowskiej 6, czyli na miejscu dawnego więzienia śledczego "Toledo". Po samym budynku pozostał już tylko mur i pomnik poświęcony ofiarom represji.

Czytaj całość...
Zamość pamięta o Żołnierzach Niezłomnych

Pierwszego marca w samo południe odbyła się w Zamościu uroczystość ku czci Żołnierzy Niezłomnych, którzy w latach 1945-54 ('56) brali udział w walce z polskimi i żydowskimi komunistami z UB i innych formacji.
Zdjęcie zostało wykonane przy katowni UB w Zamościu na ul. Kolegiackiej. W tej katowni, był również torturowany w 1950 roku stryj naszego kol. Arkadiusza Łygasa (OWP Zamość) - Wacław Łygas, ps. Sikora z zrzeszenia WIN.

Pod katownią UB złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. W uroczystościach również uczestniczyli weterani AK.

OWP Okręg Zamojski

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 36 z 215
 
Imieniny
28 Sierpnia 2014
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adelina, Aleksander,
Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Sobiesław,
Stronisław
Do końca roku zostało 126 dni.
Sonda
Cytat
Człowiek, który ryzykuje byt narodu, jest jak gracz, który siada do zielonego stołu z cudzymi pieniędzmi.
Roman Dmowski
Gościmy
Aktualnie jest 88 gości online
Advertisement
Advertisement