foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pomnik Katyński na Cmentarzu Bródnowskim

Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec Narodu Polskiego. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, aresztowanych lub wziętych do niewoli. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików z 5 marca 1940 r. zgładzono strzałem w potylicę około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w specjalnych obozach NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób "osądzonych" w więzieniach zachodnich obwodów republik Białoruskiej i Ukraińskiej tj. terenach wschodnich zlikwidowanej Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego.

 

Ofiarami tego nieludzkiego systemu byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit II Rzeczypospolitej. W lasach Katynia pod Smoleńskiem i w innych miejscach kaźni takich jak: Miednoje, Piatichatkach, Bykowni oraz w Kuropatach straciliśmy dużą część elity intelektualnej kraju - naukowców, prawników, lekarzy, inżynierów, urzędników państwowych, leśników, nauczycieli, przedsiębiorców, ziemian, fabrykantów, księży oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Polacy zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach. "Sprawa katyńska" była przez cały okres istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jedną z najściślej strzeżonych tajemnic Kremla. Napad Związku Sowieckiego z 17 września 1939r. oraz wymordowanie elit polskich w Katyniu było osobistą zemstą Józefa Stalina na Narodzie Polskim za nieudaną agresję bolszewicką z 1920 roku. Mord w Katyniu to ludobójstwo, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia komunistyczna oraz wojenna. Zbrodnia ta była ideologicznie umotywowana względami klasowymi, a tak naprawdę narodowymi. Nasi rodacy byli likwidowani biologicznie i eksterminowani głównie za to, że byli Polakami! Pamiętajmy jednak, że ten barbarzyński i nieludzki ustrój komunistyczny zanim zaczął prześladować i mordować naszych obywateli najpierw zajął się Rosjanami i innymi narodami wchodzącymi w skład tego wielkiego i potężnego molocha. Rosjanie ponieśli ogromne koszty istnienia tego bandyckiego systemu i tak jak Polacy byli ofiarami żydobolszewickiego komunizmu. Przez siedemdziesiąt lat istnienia komunizmu w ZSRR (1917-1990) Rosja tak jak i inne narody, spłynęła krwią. Po zakończeniu II wojny światowej, podczas procesów norymberskich Związkowi Sowieckiemu nie udało się obarczyć winą za ten okrutny mord Niemców. Niestety do osądzenia winnych za tą tragedię nigdy nie doszło choć znani są ci, którzy decyzję o niej podjęli, a także ponad stu egzekutorów. Po zbrodni istnieją materialne ślady. Trzy zbudowane przez Polaków cmentarze - w Katyniu, Charkowie i Miednoje - gdzie każdy z blisko 15 tysięcy polskich jeńców jest imiennie upamiętniony. To szczególny wyjątek na cmentarzyskach pozostałych po zbrodniach władzy sowieckiej. Obecnie nadzieją napawa udział młodzieży rosyjskiej w marszach poświęconych pamięci o Katyniu a organizowanych przez Polaków. To młodzież z różnych krajów daje szansę i nadzieję na pojednanie narodów i wzajemne przebaczenie win.

W Polsce jest wiele miejsc upamiętniających ofiary tego ludobójstwa. W Warszawie są to m.in. pomniki Katyńskie na Cmentarzu Bródnowskim, przy Placu Zamkowym, Kaplica Katyńska - Mauzoleum w Katedrze Polowej WP z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej namalowanej na desce z obozowej pryczy przez por. Henryka Gorzechowskiego, straconego w Lesie Katyńskim.

Cześć i chwała pomordowanym za to, że byli Polakami!

 

Pomnik Katyński przy Placu Zamkowym

Kaplica Katyńska w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

my krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeżeli na wszelkie czasy nie usuniecie Żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą! Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.
Benjamin Franklin Wynalazca, uznawany za jednego z pięciu "ojców założycieli" USA, współautor Deklaracji Niepodległości i konstytucji tego kraju. Oryginał (1789) znajduje się w Benjamin Franklin Institute w Filadelfii


Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej