foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 

Dnia 20.01.18 we Wrocławiu, w kościele św. Franciszka odbyła się prelekcja ks. prof. Tadeusza Guza i historyka sztuki Krzysztofa Karonia. Prelegenci przedstawili szczegółowo istotę marksizmu jako zamachu na substancjalność człowieka, roślin i zwierząt, sprowadzając je do bytów wyłącznie materialnych. Bez transcendentalnej obecności Boga, kreatora, Marks i Engels chcieli udowodnić, że materia istnieje bez bytu "wyższego". Pobudzając pragnienia materialne, wszczepiali chore idee zagłady. Według Marksa należy ludzkość cofnąć od katolicyzmu do pierwotnych poziomów "barbarzyństwa".

W XIX wieku katolicyzm miał ugruntowaną pozycję w Europie Zachodniej opartej na antycznym dziedzictwie kulturowym. Marksizm w tym czasie nie zdobywał szerokich mas ludzkich m.in. w Niemczech, w przeciwieństwie do katolickiej nauki społecznej, gdzie w Reichstagu partia katolicka miała szerokie poparcie nawet spoza grona katolików. W tym czasie wyznawcy chrześcijaństwa mówili, iż przez ciężką pracę chłopi i robotnicy osiągną wyższy status społeczny. Było to ogromne zagrożenie dla marksistów, którzy od XIX wieku zaczęli szerzyć ferment w poszczególnych państwach świata. Wynikiem tego była rewolucja bolszewicka w Rosji w 1917 roku. W międzyczasie jeden z filozofów niemieckich wypowiedział się o materii inaczej. Materia według Hegla jest odpadem bytu wyższego rzędu. Katolicy zaś opierali się wtedy na prostych zasadach: korzystać z własnej wolności nie naruszając obcej i nie okradać innych.

Kultura w obecnych czasach jest zagospodarowywana przez barbarzyńców opierających się na filozofii marksistowskiej. Sam Marks przyznał: "Moja dusza, która kiedyś należała do Boga została stracona do piekła”. Świadczy to o jego świadomości czynienia zła przez wydanie „Manifestu Komunistycznego” i wielu innych prac wywrotowych. W XXI wieku na świecie wyznawcy Marksa znajdują się w edukacji, kulturze. By rozszyfrować janczarów i uczniów Marksa świadomi katolicy powinni poznać jego prace. Mimo upadku komunizmu na świecie, jego nauki, jak trąd, rozpełzły się na globie i niszczą ludzki umysł.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wyzwolić się od tych stereotypów, które towarzyszą nam niemal od narodzenia, wzmacniane literaturą, historią, powszechnymi resentymentami? Co pozostanie z polskości, gdy odejmiemy od niej cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr niespełnionych marzeń i nieuzasadnionych urojeń? Polskość to nienormalność - takie skojarzenie nasuwa mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzmię, którego nie mam specjalnie ochoty dźwigać... Piękniejsza od Polski jest ucieczka z Polski - tej ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem.
Donald Tusk miesięcznik ZNAK nr.11-12, 1987r.Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej