foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Category: Magazyn Polonijny
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2017-04-06
Changed 2017-04-06
Version
Size 755.68 KB
System
Downloads 675
Information
Created 2017-04-06
Changed 2017-04-06
Version
Size 743.5 KB
System
Downloads 678
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 873.4 KB
System
Downloads 656
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 755.34 KB
System
Downloads 617
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 865.57 KB
System
Downloads 642
Information
Created 2017-04-06
Changed
Version
Size 799.14 KB
System
Downloads 622

Wiązanie sprawy polskiej z losami mocarstw niemieckich stało w jawnej sprzeczności z orientacją wiążącą przyszłość Polski z losami ententy, w tym i z Rosją.
Roman Dmowski