foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Będąc na Pęksowym Brzyzku moją uwagę przykuł grób Józefa Krzeptowskiego - Kuriera tatrzańskiego. Uznałam, że warto przybliżyć nieco jego biografię. Józef Krzeptowski urodził się 9 kwietnia 1904 roku w Zakopanem. Przewodnikiem tatrzańskim został w 1923 roku wieku 19 lat. Kolejne klasy przewodnickie zdobywał w 1931 i w 1948 roku. Od 1925 roku aż do swej śmierci należał do najbardziej aktywnych przewodników tatrzańskich i jeszcze przed II Wojną Światową również do najlepszych. Zarówno w lecie jak i w zimie był świetnym narciarzem wysokogórskim i instruktorem narciarstwa. W 1957 i 1965 roku był członkiem zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem.

Tajnym kurierem był już przed wojną, gdyż w latach 1934-38 dla Stronnictwa Ludowego utrzymywał nielegalne kontakty z Wincentym Witosem, który przebywał wtedy w Czechosłowacji i przeprowadzał potajemnie przez granicę działaczy tegoż stronnictwa na trasach Zakopane-Kieżmark i poprzez Tatry. W czasie II Wojny Światowej w latach 1939-44 był tajnym kurierem i ponad 50 razy przeszedł w lecie i w zimie trasę przez Tatry, przeprowadzając ludzi i przenosząc pocztę, pieniądze i broń dla ruchu oporu. Uzyskał miano "króla kurierów tatrzańskich". Okupant hitlerowski ogłosił wysoką nagrodę za jego schwytanie.

Za swój udział w ruchu oporu był po wojnie aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRR. Po powrocie został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych a za całokształt swej działalności tatrzańskiej - Orderem Odrodzenia Polski (1966).

Zmarł 13 kwietnia 1971 roku, pochowany został na Pęksowym Brzyzku (Cmentarz Zasłużonych).

Adrianna Smółka

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej