foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 28 czerwca 2021 r. stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski przesłało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do wiadomości Wojewodzie Dolnośląskiemu skargę, na uchwałę Rady Miasta Wrocławia, przyznającą Nagrodę Wrocławia - Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet. W załączeniu przedstawiamy treść naszego zawiadomienia.

 

SKARGA

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2020 r. poz.713 i 1378) stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wnosi skargę na Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia.

Uzasadnienie

Uchwałą nr XXXVI/1958/21 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” - Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, która to fundacja poprzez swoją działalność szerzy nienawiść oraz chrystianofobię wobec katolików, wyczerpując znamiona art. 18 § 2; § 3 kk niszczenia świątyń oraz nawoływania do podpaleń świątyń chrześcijańskich.

W/w fundacja narusza podstawowe prawa i wolności zawarte w Konstytucji RP z 1997 roku, a w szczególności: Art. 72 pkt. 1; Art. 18; Art. 38; Art. 53 pkt 1 i 2.

Rada Miejska Wrocławia głosami Radnych naruszyła Art. 25 Konstytucji RP z 1997 roku oraz Art. 37 pkt. 3 tejże Konstytucji.

W związku z Art. 7 KPA; Art. 8 KPA; Art. 28 KPA; Art. 29 KPA; Art. 31 § 1 KPA pkt. 1 i 2; Art. 31 § 2 KPA; Art. 31 § 3 KPA; Art. 31 § 4 KPA – stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wnosi jak we wstępie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski

/-/ Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jak wiadomo, władza leżała w dużej mierze w ich rękach po zajęciu Polski przez wojska sowieckie - w szczególności pewni Żydzi kierowali policją bezpieczeństwa. Otóż ta władza i ta policja jest odpowiedzialna za mord bardzo wielu spośród najlepszych Polaków. Polacy mają, moim zdaniem, znacznie większe prawo mówić o pogromie Polaków przez Żydów niż Żydzi o pogromach polskich.
o. Józef M. Bocheński profesor, filozof, intelektualista, na emigracji akcentował na łamach paryskiej "Kultury" (nr 7-8 z 1986r.)Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej