foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Nasza wizyta w Poznaniu była swoistą podróżą do kolebki Obozu Wielkiej Polski. Odwiedziliśmy nie tylko hotel, gdzie 4 grudnia 1926 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego organizacja została założona, ale także kamienicę, w której mieszkał w latach 1920 – 1922.

Swoistą pielgrzymkę traktem pomników polskiej martyrologii rozpoczęliśmy od Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Umiejscowiony w ogrodzie zamkowym przy Zamku Cesarskim.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem dla nas, był Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Nasi Koledzy z Poznania nie tylko dbają o należyty stan pomnika i jego otoczenia, ale przede wszystkim jest to miejsce obchodzenia rocznic i uroczystości przybliżających oraz upamiętniających niezliczoną ilość naszych rodaków, którzy walczyli z niemieckimi ludobójcami.

 

Po sąsiedzku znajduje się kościół i klasztor Dominikanów, gdzie w krużgankach wmurowane są tablice ku czci wielu organizacjom i wybitnym postaciom, dla których wolna i suwerenna Ojczyzna były celem najwyższym. Znaleźliśmy także tablicę ku czci Janowi Ludwikowi Popławskiemu oraz Romanowi Dmowskiemu.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej