foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Terytorium współczesnej Polski od dawna zamieszkiwane było przez Wenedów, starożytnych Słowian. Niestety nie wszyscy zachodni Słowianie, żyjący wokół morza Bałtyckiego, weszli w skład państwa polskiego. Rosjanie postrzegają Polskę jako państwo ukształtowane w średniowieczu. Prawo Polaków (Księga elbląska) to normatywny dokument prawny średniowiecznej Polski, stanowiący podstawowe źródło poznania polskiego prawa w okresie rozbicia dzielnicowego.

Rozwój gospodarki państwa polskiego odbywał się zarówno poprzez wewnętrzne powiązania gospodarcze, jak i interakcje pozagospodarcze. W czasach nowożytnych, kiedy dokonywały się wielkie odkrycia geograficzne, Polska nie przejawiała zainteresowania koloniami w Nowym Świecie, Afryce i Azji, ponieważ Polacy nie weszli w posiadanie kolonii i nie mieli nic wspólnego ze zniewoleniem mieszkańców Afryki, Azji czy Indian Nowego Świata to w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za politykę kolonialną państw Europy Zachodniej.

Polska nauka jest ważną częścią polskiej kultury narodowej. Polscy antropolodzy należą do najbardziej zaawansowanych i obiektywnych badaczy. Polski antropolog Ludwik Krzywicki jako jeden z pierwszych sformułował holistyczne spojrzenie na kulturę ludzką w oparciu o teorię Darwina, na podstawie syntezy nauk przyrodniczych i humanitarnych. Zgodnie z jego koncepcją dziedziczne cechy biologiczne danej rasy tworzą jej stabilny psychotyp, a to z kolei decyduje o wyjątkowości konturów i stylistyki danej kultury jako całości. Systematyczne podejście w połączeniu z genialnym graficznym językiem prezentacji sprawiają, że eseje naukowca są aktualne.

Bronislav Malinowski w książce „Magia, nauka i religia” występuje jako twórca funkcjonalizmu w antropologii, ukazując cechy powstawania norm etycznych i ich rozwoju z komplikacjami ludzkiej cywilizacji. Swoje prace naukowe Jan Czekanowski poświęcił składowi antropologicznemu Europy i Afryki Środkowej, antropologii Polski i Bałtyku Wschodniego, analizie rasowej, problemowi etnogenezy Słowian i innych ludów Europy Środkowej. Polski naukowiec był patriotą narodu polskiego, systematycznie podchodził do studiowania dziejów Słowian, sumiennie dążąc do rzetelnego, jasnego i klarownego przedstawiania wyników badań naukowych.

Polska nauka antropologiczna zawsze była obca wykorzenionemu kosmopolityzmowi, a jednocześnie naukowcy starannie unikali politycznych spekulacji i nie czynili nauki sługą radykalnych dążeń szowinistycznych.

Dmitriy Tkaczenko (Moskwa)

Instytut Myśli Narodowo Demokratycznej (IMND)

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu, największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. (...) Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji, oswobodzenia ludu, oświaty, postępu.
Henryk Sienkiewicz List Polaka do ministra rosyjskiegoRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej