foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W przeddzień rocznicy Krwawej Niedzieli, delegacja Obozu Wielkiej Polski wyruszyła na warszawskie Powązki Wojskowe. Nekropolia ta jest symbolem naszej państwowości i miejscem spoczynku wielu wielkich córek i synów naszej ojczyzny. Głównym celem tego dnia, był skromny krzyż ofiar ludobójstwa ukraińskich szowinistów na Polakach. Z niezrozumiałych powodów, umiejscowiony jest tuż pod ogrodzeniem, w miejscu odosobnionym, niemal ze wstydem, aby nie był widoczny. Ponadto sam przekaz na krzyżu zakłamuje fakty historyczne. Tabliczka mówi o 60 tys. bestialsko pomordowanych, podczas gdy w istocie ofiar ukraińskiego zezwierzęcenia było kilkakrotnie więcej. Za dusze pomordowanych i pamięć o nich zapaliliśmy specjalny znicz, z orłem w biało-czerwonej wstędze.

W pobliżu znajduje się Panteon-Mauzoleum żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez reżim żydokomunistyczny w latach 1945-1956 – wierni Bogu i Ojczyźnie złożyli najwyższą ofiarę w bohaterskiej walce o wolność. Również tam oddaliśmy cześć niezłomnym zapalając okazały znicz – z Orłem RP, który łopocąc skrzydłami przypomina nam o obowiązkach jakie na nas spoczywają, identycznych jak tym, których prochy w mauzoleum spoczęły.

Zatrzymaliśmy się także przy grobie mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” zapalając znicz.

Krzyże żołnierzy poległych w wojnie obronnej z 1920 r.; kampanii wrześniowej; powstańców; harcerzy stojąc w równych szeregach, zdawały się spoczywać na wiecznym apelu, niczym gotowi do rychłego powstania i w szeregu oraz wojskowej karności wyruszyć na kolejny bój, gdy tylko ojczyzna będzie wzywać...

I tylko niesmak pozostaje, gdy tuż obok tych zupełnie bezimiennych jak i Wielkich Polaków, nie szczędzących daniny krwi, spoczywają ci, którzy terrorem i obcęgami do wyrywania paznokci Polskę na czerwono przemalowywali. Lecz naród pamięta, kto jego wyzwolicielem a kto ciemiężycielem, o czym dobitnie świadczyły stosowne etykiety na grobach tych ostatnich.

Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wykorzystać.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej