foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


1. lutego 2023 r. przesłaliśmy do Prokuratury Rejonowej w Krakowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. „mowy nienawiści” oraz wniosek do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego o wyciągnięcie jak najdalej idących konsekwencji wobec prof. dr hab. Jana Hartmana.

29. stycznia br. na swym oficjalnym profilu na Twitterze Jan Hartman zamieścił wpis nazywając ks. Romana Kneblewskiego „mendą”, posługując się obelżywym zwrotem jak „watykańska swołocz”. Taki język wykracza daleko poza ramy publicznej debaty, nawet będąc w roli oponenta. Od kadry akademickiej społeczeństwo ma prawo wymagać przykładu moralnego, etycznego i kultury. W swym zawiadomieniu do Komisji Dyscyplinarnej UJ zwróciliśmy uwagę, iż to także pogwałcenie ustawy o ochronie języka polskiego, do której przestrzegania ośrodki akademickie w Polsce są nie tylko zobligowane, lecz winny być przykładem posługiwania się językiem polskim. Ustawa mówi m.in. o „przeciwdziałaniu jego [języka polskiego] wulgaryzacji”. Wobec powyższego pozostaje zadać retoryczne pytanie - w jakim haniebnym świetle stawia nie tylko siebie, lecz cały Uniwersytet Jagielloński oraz wyższe szkolnictwo, w tym kadrę akademicką w Polsce. Liczymy, iż tak karygodne słowa, nielicujące nie tylko z nauczycielem akademickim, lecz człowiekiem cywilizowanym w ogólności, spotkają się ze zdecydowaną reakcją Komisji Dyscyplinarnej UJ, kładącej tamę podobnej wulgaryzacji, mowy nienawiści i pogardy w przestrzeni publicznej.

Wesprzyj działalność prawną Obozu Wielkiej Polski

https://zrzutka.pl/6r7g9s

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman Dmowski



Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej