foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 11. lutego 2023 r. działacze Obozu Wielkiej Polski - Sekcji Narodowej „Szczerbiec” wraz z sympatykami, wsparli i zabezpieczyli 'Fundację Pro' w pikiecie sprzeciwiającej się handlarkom pigułek aborcyjnych w Internecie, po której odmówiono wspólnie różaniec.

Po odmówieniu dwukrotnie różańca odśpiewaliśmy wspólnie pieśń "Z dawna Polski Tyś Królowo Maryjo". W trakcie modlitwy miała miejsce prowokacja ze strony niedouczonej i ordynarnej dziewczyny. Mimo zmiany rządów w Polsce, wciąż pigułki poronne "R.U." są dostępne.

'Fundacja Pro' jest od kilku lat jest prześladowana za swą działalność i cenzurowana bezprawnie "prewencyjnie" przez urzędników państwowych i samorządowych w Polsce. Toczą się również postępowania sądowe przeciwko Fundacji.

Od kilkudziesięciu lat powstawały w Polsce ruchy antynarodowe proaborcyjne wspierane przez marksistowską lewicę "Rewolty 1968", rozprzestrzeniając się z USA oraz Europy Zachodniej. Skupiają się na promocji zabijania nienarodzonych dzieci w klinikach aborcyjnych jak i farmakologicznie, tj. poprzez pigułki poronne, które są w wielu państwach zabronione. Są to typowe działania zmierzające do zmniejszenia populacji ludzkości, wpisujące się w działalność lewackich organizacji antynarodowych, pan-globalistycznych.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi Żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.
Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie ŻydówRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej