foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


28. marca 2003 r. reaktywowano Obóz Wielkiej Polski. Dzisiaj przypada jubileusz 20. lecia OWP. Wszystkim współtwórcom, działaczom, także byłym, których było bardzo wielu, sympatykom składamy powinszowania za trud jaki wkładali i wkładają w działalność Obozu Wielkiej Polski.

Tym, którzy nie wahali się „wbijać noża w plecy”, motywowani chęcią psucia, rozbicia, niszczenia i oczerniania oświadczamy – na nic to się zdało. Trwamy! Trwać będziemy. Nie dla siebie, a pro publico bono. Pomimo trudów i przeciw innym, endecki Obóz Wielkiej Polski będzie dalej podążał obraną drogą.

Komentarze obsługiwane przez CComment

UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków.
Maria Dąbrowska Zapiskach w swym dzienniku pod datą 17 czerwca 1974r.Roman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej