foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wobec bezczelnych i haniebnych ataków na osobę Papieża Polaka św. Jana Pawła ll bezpodstawnie oskarżanego o celowe ukrywanie sprawców pedofilii, podczas gdy dokumenty archiwum watykańskiego wskazują na bezwzględną walkę z tym środowiskiem w Kościele katolickim - Obóz Wielkiej Polski Sekcji Narodowej 'Szczerbiec' przyjął zaproszenie i uczestniczył w Marszu obrony Papieża Polaka.

 

Okrzyki wychwalające naszego Papieża wznoszone przez ok 7-8 tys. uczestników Marszu niosły się lewakom do uszu. W Marszu Papieskim uczestniczyło wiele organizacji narodowych, patriotycznych, kibiców oraz wielu sympatyków i katolików. Nasza siła była jednak spora. Przeciwników nie zobaczyliśmy żadnych.

Św. Jan Paweł ll podczas swojego pontyfikatu był zaciekłym antykomunistą występującym jako pośrednik do świata wołającej o wolność i niepodległość Polski. Występował w obronie krzywdzonych i prześladowanych w świecie. Orędownik Matki Bożej Fatimskiej. Śmiertelnie postrzelony na Placu św. Piotra w Rzymie, ciężko ranny powierzył swoje życie pod opiekę Marii Pannie z Fatimy. Cudem uratowany.

Haniebne oskarżenia wobec zmarłego który nie może się bronić, są miarą podłości na wskroś i świadczą o prymitywizmie obrzucających go błotem. Papieża, który w swych encyklikach odwoływał się do kanonów zabraniających wprowadzenia rewolucji liberalnej w temacie eucharystii. Zabronił udzielania komunii świętej na rękę a na stojąco dopuszczał jedynie w przypadkach schorowanych wiernych. Niestety wielu księży zastosowało sobie tę ewentualność jako standard na opak. Wielu Polaków dziś też na opak pojmuje etykę, Boga, wiarę nie traktując ich poważnie.

Dariusz Stępiński

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wolności się nie posiada, wolność się stale zdobywa.
Jan Paweł IIRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej