foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wasz list przeczytaliśmy z ogromną uwagą z dwóch powodów. Pierwszy – z nagonką na środowiska patriotyczne, stojące na gruncie polskiej racji stanu mamy do czynienia właściwie na co dzień. Po drugie – dotyczy on kraju i narodu braterskiego dla nas Polaków. Środowiska narodowe, które reprezentujemy, w pełni popierają politykę Waszego Rządu, zmierzającą do odzyskania suwerenności państwowej i niezależności ekonomicznej oraz układania Waszych stosunków wewnętrznych zgodnie z węgierską tradycją, obyczajem i religią katolicką – tak bliską Węgrom i Polakom.Oba nasze ugrupowania – Liga Narodowa i Obóz Wielkiej Polski sprzeciwiają się obecności naszego Kraju w Unii Europejskiej, która coraz silniej ogranicza suwerenność państw narodowych, dążąc do utworzenia federacyjnego państwa europejskiego, w którym tożsamość poszczególnych narodów i respektowanie wartości chrześcijańskich uważane jest za przesąd. Również wola większości narodu, wyrażona w wolnych, nieskrępowanych wyborach jest akceptowana przez establishment Unii Europejskiej, tylko wtedy, gdy wynik okazuje się zgodny z poglądami unijnych biurokratów. Nagonka, jakiej doświadcza Wasz kraj, i stawiane Wam – z reguły absurdalne - zarzuty potwierdzają jeden wniosek: członkostwo małych i średnich krajów europejskich, szczególnie postkomunistycznych, prowadzi do zguby. Tak rozumiana Unia Europejska jest bowiem zwierciadlanym odbiciem nieistniejącego już Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a płynące z Brukseli nakazy i zakazy niczym innym, jak współczesną odmianą doktryny ograniczonej suwerenności sformułowaną przez Leonida Breżniewa w 1968 r.

 

Na miarę naszych skromnych sił i środków, które pozostają do dyspozycji LN i OWP będziemy informować polską opinię publiczną o prawdziwym stanie rzeczy w Waszym Kraju i wspierać poczynania rządu Viktora Orbana. Wasza postawa stanowi dziś wzór dla tych sił politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, które przeciwstawiają się agresji propagandowej i ekonomicznej Unii Europejskiej.

 

Szczęść Boże, węgierscy Bracia!

 

      Przewodniczący                                                     Prezes
 Obozu Wielkiej Polski                                         Ligi Narodowej
    /Dawid Berezicki/                                          /Zbigniew Lipiński/

"Myśl Polska" (Nr 21-22 (1934/35)

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRR