foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Inspiracją do napisania tego tekstu jest obecny czas, obecna sytuacja Polski, obecne wybory do PE , wybory samorządowe i inne tego typu przypadki nawiedzające co jakiś czas Polskę. 

 

Narodowcy bojkotujący Wybory do Parlamentu Europejskiego stają przed wyzwaniami i zarzutami wobec siebie. Wyzwaniem, pokazania co proponują przeciwko zarzutom.

 

 

 

 

 

Wydział N-R Obozu Wielkiej Polski w swoich propozycjach manifestu politycznego nakreśla kierunek drogi a zarazem nie odcina się od dyskusji i stopniowego poszerzania idei Narodowego Radykalizmu Drogą Odnowy dla Polski. Tylko wyłącznie oddolne działania edukacyjne dają podstawy do osiągnięcia ogólnonarodowego zrywu niepodległościowego, wyzwolenia się z pod jarzma Unii Europejskiej, USA, Izraela i innych Pracodawców polskiego systemu gospodarczo – podatkowego. 

 

Tylko zastąpienie obecnego systemu władzą Narodu, przywróceniem tożsamości i suwerenności narodowej, nakreśla idee wzniesienie od fundamentów Wielkiej Polski. Drogą osiągnięcia sukcesu w tym kierunku to narodowo – radykalna praca od podstaw wśród społeczeństwa i aktywny udział w życiu lokalnym. Oczywiście to życie lokalne nie może być zbytnio związane z ukierunkowanym sposobem postrzegania poprawności politycznej jako tego jedynego kierunku myślenia. 

 

Wielka Polska – to Polska sprawiedliwa. Budując Wielką Polskę budujemy zamożne społeczeństwo. Jedno z drugim musi być zintegrowane tak aby owe składniki były nieodzowne. Tylko idea gospodarcza oparta na koncepcji ustroju wypracowanej przez katolicyzm daje szanse na równy i zrównoważony rozwój solidarności zawodowej czyli współpracy kapitału i pracy nie pomijając przy tym własności prywatnej jako podstawę ustroju społeczno-gospodarczego. 

 

Kwestią zasadniczą jest odniesienie się do kwestii chrześcijańskiej gdzie dążyć będziemy do tego, by prawodawstwo polskie zapewniało wychowanie chrześcijańskie młodych pokoleń w sferze moralnej. 

 

Oczywiście nie wykluczamy tu innych wyznań i interpretacji nie chrześcijańskiej Polski ,przeciw stawiając się stanowczo atakom na chrześcijaństwo, atakom typowo judaistycznym nie mających podstaw moralnych i intelektualnych.  

 

Jest to tak samo niemoralne jak przypisywanie Żołnierzom Wyklętym podziemia niepodległościowego w propagandzie komunistycznej bycia ‘’hitlerowcami ‘’ i ‘’bandytami ‘’. 

 

To co w tym tekście poruszone jest tylko zarysem manifestu politycznego narodowego radykalizmu ale zarazem kluczową kwestią w trzech zasadniczych sprawach, jaką Polskę chcemy budować, na jakim oprzeć ustroju gospodarczym i moralnie na czym się oprzeć swoje przekonania. Mając swoje argumenty możemy powiedzieć, mamy podstawy by kwestionować obecny system poprawności politycznej i mamy też argumenty by odeprzeć atak. 

 

CHWAŁA WIELKIEJ POLSCE ! 

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali