foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wielka Polska, hasło wielkie, mobilizujące a zarazem elektryzujące. Elektryzujące każdego z osobna, a zarazem całe skupiska patriotyczne. Wielka Polska w realiach rzeczywistości jest mottem każdego narodowca, nacjonalisty. Jest naszym sensem życia.

 

Ale jak przełożyć to laikom tematu – którym Wielka Polska kojarzy się przede wszystkim z dyktaturą i z niczym pozytywnym. Ludzie Ci obdarzeni namiastką demokracji w postaci konsumpcji, swobodnego przepływu kapitału i siły roboczej w tak zwanej Unii Europejskiej, żyją byle jak, w byle jakim systemie, która oprócz samozagłady w postaci dążenia do coraz większej mamony i ciągłej pracy - aż do śmierci, nie proponuje nic więcej, niż możliwość uczestniczenia w niewolniczych trybach systemu.

 

Wielka Polska na współczesność to Bóg – Honor – Ojczyzna. Trzy wartości bez których nie zbudujemy niczego. Wiedzieli o tym Wielcy Polacy, Roman Dmowski czy Jan Mosdorf którzy w swoich wielu dziełach przekazywali nam, nowemu pokoleniu co wolno, a czego nie można przekroczyć, obejść, odsunąć od siebie, zapomnieć.

 

Stając ramię w ramię do budowy przyszłego Estado Novo w pierwszych dniach musimy oprzeć władzę o autorytaryzm. Dyscyplina wewnątrz nas samych, ale też na zewnątrz. Głosiciele tak zwanej prawdy objawionej o likwidacji państw narodowych zawsze będą stać nam na drodze rozwoju. Ich prawda objawiona przez dyktat brukselski jest niczym jak głos świadków Jehowych – tylko to co głosimy jest prawdą i tylko prawdą.

 

Polska pozbawiając się prawa do dekomunizacji i lustracji wpuściła w swoje szeregi setki tysiące obywateli pozbawionych jakikolwiek oznak dumy narodowej, patriotyzmu, oddania dla Ojczyzny.

 

Żydokomuna która wprowadziła 37% stanu osobowego do aparatu represji, opanowała struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i nigdy tej władzy nie oddała.

 

Tą władzę umocniła po „okrągłym stole”, obarczając nas prawem pisanym pod siebie i swoich rodzin. Prawo, które na każdym kroku ukazuje nam zwykłym zjadaczom chleba gdzie jest nasze miejsce w obecnym systemie.

 

Czy naszym dążeniem było odziedziczyć system, gdzie dzieci śmiertelnie chore szukają pomocy w społeczeństwie, bo Państwo nie ma czasu zajmować się takimi błahostkami ?! Gdzie zabija się człowieka, wyrzuca niemowlę przez okno domu, tak jak gdyby nic się nie stało ?! Gdzie instynkty zwyrodnień są punktem odniesienia w funkcjonowaniu społeczeństwa ?! To obraz współczesnej Polski.

 

Stanowiąc o budowie Estado Novo odrzucamy system niesprawiedliwości i wyzysku, chorego prawa i zewnętrznego dyktatu wrogich nam agent.

 

Walczymy o Narodowe Państwo Polskie, czyli organizm ustrojowy, w którym Naród stanowić będzie Podmiot nie Przedmiot agent systemowych wszelakich rodzaju.

 

Realizacja Nowego Państwa - cele, zamierzenia, wytyczne:

 

Walczymy o Wielką Polskę – polskie Estado Novo! Państwo, gdzie Konstytucja będzie gwarantem niepodległości i suwerenności. Konstytucji o zapisie o Bogu, Honorze, Ojczyźnie. Systemie gospodarczym opartym na korporacjonizmie. Narodowym Kodeksie Pracy. Prorodzinną polityką. Uregulowaną płacą dla administracji państwowej. Nie zapominając o własności prywatnej jako podstawy ustroju Nowego Państwa.

 

Niepodejmujemy jałowej dyskusji z elementem anarchistyczno – lewackim oraz politycznie poprawnym, akceptujący obecny stan globalistycznej polityki UE, USA i innych liberalnych podmiotów kreujących dzisiejszą rzeczywistość, gdyż osobnicy tego pokroju często nie nadążają za rzeczywistością zwykłego obywatela, są wykreowani przez system, swoje otoczenie, na ludzi bez wyobraźni, zamkniętych we własnym świecie - nie zmąconym kłopotami, wyrzeczeniami i trudami codziennego życia.

 

Dążymy do zastąpieniem obecnego systemu, władzą Narodu. Narodu, który postawi przed sobą Przywódcę zdolnego do przeprowadzania potrzebnych reform ustanawiających Estado Novo. Do przywróceniem tożsamości i suwerenności narodowej, spoiwa fundamentów Wielkiej Polski. Wielkiej Polski opartej na spuściźnie politycznej Romana Dmowskiego oraz norm politycznych, etycznych, ideowych Estado Novo, których powinniśmy przestrzegać i wcielać w życie.

 

Wypowiedzeniem wojny nędzy i ubóstwu, poprzez motywowanie do wspólnej pracy na rzecz dobra Ojczyzny. Dobrem Ojczyzny jest wspólna praca nad własnym samoistnieniem, samorealizacją. Ludziom trzeba dać szansę i cel wżyciu a nie wyłącznie karmić ich pustym sloganami. Wyznaczmy cel, obierzmy kurs, pokażmy że można inaczej żyć. Stwórzmy normy które trzeba przestrzegać i dają możliwości dostępu do pracy. Ustrój społeczno – gospodarczy oparty na odpowiednio zorganizowanych korporacjach, łączących w imię solidarności zawodowej i wspólnych interesów kapitału i pracy.

 

Zaostrzeniem kar dla szczególnych przestępstw: morderstw z premedytacją, gwałtów, pedofilii, handlu narkotykami i ludźmi. Kar opartych od resocjalizacji, do samej kary śmierci wyłącznie. Tym prawem nie może być wyłącznie resocjalizacja. Życie jest świętym prawem danym nam od Boga, człowiek nie ma prawa go odbierać. Robiąc to sam skazuje się na śmierć.

 

Wyeliminowaniem pasożytnictwa w gospodarce i administracji państwowej, poprzez konfiskatę mienia winnego. Walka z patologią korupcji i pasożytowania na narodzie jest priorytetem państwa. Zwłaszcza urzędnik administracji państwowej musi przestrzegać norm etycznych wykonując swoją pracę. Każdy objaw niekompetencji, wyrachowania i czerpania korzyści powinno zostać bezwzględnie tępione przez odpowiednie służby.

 

Wzmocnieniem Armii i służb odpowiadających za ochronę i bezpieczeństwo Narodu. Przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w formie Obrony terytorialnej. Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Ojczyzny to obowiązek służenia i w czasie pokoju i wojny. Wszystkie służby mundurowe skupione w obronie suwerenności Kraju to zaszczyt i obowiązek. Zaszczyt noszenia munduru, przekazywany z Ojca na syna będzie wzniesiony do rangi najwyższej hierarchii w społeczeństwie a śmierć przyniesie chwałę rodzinie i obowiązek państwa do zabezpieczenia materialnego.

 

Odfałszowaniem historii i przywrócenie należytej pozycji bohaterom i męczennikom Narodu polskiego służących w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej oraz innych niepodległościowych siłach zbrojnych. Nie kwestionujemy zasług także szeregowych żołnierzy polskich i radzieckich w wyzwalaniu Polski z jarzma hitlerowskiego okupanta przy jednoczesnym ściganiem z urzędu bez przedawnienia zbrodniarzy stalinowskich, katów polskich patriotów działających na przestrzeni lat 1945 –1989.

W warstwie pozytywnej z kolei inspirować się nauką społeczną Kościoła w szczególności zaś dążyć do tego, by prawodawstwo polskie zapewniało wychowanie chrześcijańskie młodych pokoleń. Uciekając od Boga stajemy się orędownikami Zła. Wyrzekając się Zła stajemy się lepszymi ludźmi. Jednocześnie bez zaangażowania Kościoła w zmianę wizerunku postrzegania chrześcijaństwa przez wiernych w obecnym stanie liberalizacji i jednoczesnym odrzuceniu sposobu nauczania na ideach judeochrześcijaństwa pozwoli to zbudować Kościół Katolicki wierny Bogu a nie wierze w judeo teologie. Dlatego musimy popierać tych misjonarzy Kościoła katolickiego którzy to Zło dostrzegają i zwalczają.

Realizacja Nowego Państwa, cele, zamierzenia, to nie splendor fleszy i mikrofonów ale droga usłana kolcami i pogardą ze strony wrogów.

Kto chce dołączyć ? Jesteśmy gotowi ! Ciężka praca przed Nami !

Naszym pozdrowieniem niech będzie :

CHWAŁA BOGU i WIELKIEJ POLSCE!

CHWAŁA!

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman Dmowski