foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


27 lutego 2007r. do Warszawy przyjedzie 20 przywódców największych organizacji z całego świata zrzeszonych w Komisji Roszczeń ds. Majątkowych (Claims Conference). Wśród nich przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Israel Singer.

Żydzi utrzymują, że będą rozmawiać o rekompensatach za majątek utracony w czasie II Wojny Światowej. Twierdzą, że polski rząd dawał im sygnały, że mogą liczyć na korzystniejsze zadośćuczynienie: 20%  obecnej wartości utraconego mienia zamiast 15%, które przewiduje projekt polskiej ustawy.

Temat ten jak dotychczas pozostaje niezauważalny zarówno przez polskie władze jak i środki masowego przekazu. Naszym zadaniem jest informowanie o grożącym niebezpieczeństwie. Prezentujemy nasz publiczny protest złożony w kancelariach Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Pismo poniższe otrzymali już drogą elektroniczną wszyscy parlamentarzyści obecnej kadencji jak też środki masowego przekazu.   

 

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman Dmowski