foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Oświadczenie Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski
Warszawa, 25 października 2009 r.

W związku z planowaną przez Obóz Narodowo Radykalny manifestacją z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r. Obóz Wielkiej Polski wyraża pełne poparcie dla planowanej akcji. Wielokrotnie wspieraliśmy tę inicjatywę naszymi delegacjami, nadszedł jednakże czas, aby zrobić to oficjalnie.

Uważamy, iż manifestację z okazji Święta Niepodległości zmierzającą tradycyjnie pod pomnik  Śp. Romana Dmowskiego należy uznać za rzecz wspólną dla wszystkich ugrupowań narodowych. Należy dołożyć starań, aby możliwie jak najwięcej naszych Rodaków, o poglądach narodowo-patriotycznych, mogło w tym wydarzeniu uczestniczyć.
Marsz rozpocznie się o godzinie 14 spod kolumny Zygmunta.
Jesteśmy stanowczo przeciwni organizowaniu w stolicy konkurencyjnych akcji. Uważamy tego typu działania w obecnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska i Ruch Narodowy w Polsce, jako rzecz nieodpowiedzialną i niebezpieczną.
Zapraszamy zatem wszystkich dla których Polska nie jest tylko jednym z landów tzw. unii europejskiejm, ale Ojczyzną w pełnym znaczeniu tego słowa.

Z narodowym pozdrowieniem

 

Prezydium OWP

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wódz, który zwycięstwa przypisuje sobie, a na innych zwala klęski, jest człowiekiem moralnie niedojrzałym i jako taki - na swoim odpowiedzialnym stanowisku nieuczciwym.
Roman Dmowski