foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz Wielkiej Polski pragnie podziękować wszystkim uczestnikom a w szczególności organizatorom manifestacji z dnia 22 maja 2010r. Wydarzenie zmobilizowało około dwustu narodowców, którzy przemaszerowali przez centrum Lublina. Akcja po raz kolejny przypomniała zawiązanie się Obozu Narodowo-Radykalnego (14 kwietnia 1934 roku) jak też umożliwiła oddanie hołdu jego założycielom i przedwojennym działaczom, którzy zostali wymordowani podczas drugiej wojny światowej przez hitlerowskich i komunistycznych okupantów.

W związku z oficjalnym zaproszeniem ze strony ONR wystosowanym do wielu organizacji narodowych, na manifestacji pojawili się przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski (OWP), Białych Orłów, Narodowego Odrodzenia Polski (NOP), autonomiczni nacjonaliści oraz działacze niezrzeszeni. We wspólnej demonstracji przeszli głównymi ulicami Lublina z Placu Litewskiego na Pl. Zamkowy, gdzie pod pomnikiem Hieronima Dekutowskiego "Zapory" złożyli kwiaty, wysłuchali przemówienia głównego koordynatora ONR, po czym odśpiewali Hymn Młodych.
     Naprzeciw narodowcom wyszło kilkudziesięciu "antyfaszystów" i przedstawicieli ugrupowań lewicowych oraz homoseksualnych, jednak nie doszło do żadnych incydentów. Uczestników nielegalnej kontrmanifestacji usunęła policja zgodnie z obowiązującym prawem, aczkolwiek teoretycznie wbrew ich woli. Można zauważyć ciekawą tendencję, że w wypadku dysproporcji ilościowych na niekorzyść lewicowych ekstremistów, policja niemal za każdym razem ich ewakuuje, natomiast kiedy są grupą przeważającą liczebnie, zapisy polskiego prawa dotyczące zgromadzeń publicznych nie obowiązują jak np. akcja OWP pod Żydowskim Instytutem Historycznym z zeszłego roku.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Prawdą jest, że od czasów Andrew Jacksona, finansjera w wielkich centrach zawładnęła rządami>
Franklin Delano Roosevelt Prezydent USA, 1933