foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

W Dniach 15-17 października 2010r. w Lądku Zdroju odbył się XI Sympozjon Europejski. Zaproszonych zostało wielu delegatów i prelegentów w tym reprezentanci OWP: kol. Marcin Markowski oraz kol. Sławomir Sakowski. Koszty uczestnictwa naszych delegatów został zasponsorowany przez dolnośląski Oddział OWP, z pełnomocnikiem kol. Dariuszem Dembińskim na czele. Sympozjon rozpoczął się w piątek dwoma wystąpieniami w bloku historycznym: G. Strządała - Ten, który przewidział upadek komunizmu, rzecz o Janie Stachniuku, oraz A.Karbowiaka - Wojna domowa w Salwadorze. Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja.

Drugiego dnia konferencji z rana odbył się blok europejski: J.Piskorski - Unijne prawo karne w świetle koncepcji suwerenności, dr A.Ławniczak - Zachodniosłowiański paradygmat historiozoficzny, dr P.Bartul - Mowa Augusta Cieszkowskiego w Europarlamencie 2010. Po południu zaś postkonserwatywny kolaż A.Ruraż-Lipiński - Czy ekologia może być prawicowa?, J.Zadencki - Od wojny Roosevelta do wojny, która konieczna nie była - Sven Hedin i Patrick Buchanan o genezie II wojny światowej, P.Zychowicz - 22 czerwca 1941 a sprawa polska. Wieczorem natomiast przeprowadzono panel dyskusyjny - Polskie ambicje polityczne a możliwości, w którym udział wziął przedstawiciel OWP kol. Sławomir Sakowski. Naświetlił stanowisko OWP na ten temat. Ostatniego dnia po Mszy Świętej rozpoczął sie ostatni etap konferencji, blok rewizjonistyczny T.Gabiś - Rewizjonizm szekspirowski - po dziesięciu latach. M.Rolik -  Współczesny paradygmat medyczno-żywieniowy: nauka czy ideologia? Po oficjalnym zakończeniu, uczestnicy rozjechali się do domów.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jeżeli ta polityka, którą nasze pokolenie stworzyło, przeszła próbę ogniową, w tej próbie nie zginęła, ale wykazała swą wartość - nie może zginąć i w przyszłości. Znaczy to, że zorganizowana przez nas polityka, która doprowadziła do odbudowania zjednoczonej Polski, musi być polityką państwa polskiego, rozwijaną w dostosowaniu do warunków i ulepszaną z pokolenia na pokolenie.
Roman Dmowski