foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Spotkanie odbyło się w lokalu Organizacji Narodu Polskiego 9 stycznia 2010r. w godz.11.00-16.00 Organizatorami były: Stowarzyszenie im. R. Dmowskiego oraz Obóz Wielkiej Polski. Prezes Marian Barański przy współpracy z Witoldem Karolewskim, koordynatorem krajowym Stowarzyszenia Organizacji Patriotycznych i niepodległościowych, poprowadzili zebranie.


Obecni byli przedstawiciele kilku ruchów niepodległościowych i narodowych m.in. Ojcowizna RP i Obóz Narodowo Radykalny oraz inne osoby m.in. b.poseł Henryk Klata, senior OWP Przemysław Górny i b.poseł Zdzisław Janowski.
Wiele osób nie przybyło, ponieważ źle podano adres lokalu. Zebrani wyrazili wolę współpracy i porozumienia, lecz nie postanowili o szczegółowych zasadach.
Zasady te mają zostać opracowane podczas następnych spotkań, z których pierwsze ma się odbyć w następnym miesiącu.
Kol. Marian Barański zaproponował inicjatywę utworzenia Sejmu Polek i Polaków (wg. pierwszej wersji Sejmu Narodowego) - ale tylko część osób i organizacji wyraziło wolę uczestniczenia. Poza tym rozważano kwestię wyłonienia przedstawicielstwa do przyszłych wyborów parlamentarnych.
Obóz zamierza nadal aktywnie wspierać w/w działania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman Dmowski