foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 15 października 2011r. Prezes USOPAŁ Jan Kobylański otrzymał w siedzibie od swoich współpracowników dokument potwierdzający nominację na Prezesa Honorowego Obozu Wielkiej Polski. A 19 października otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą przyjęcie wyróżnienia.Dokument wysłano do Urugwaju listem poleconym, tuż po decyzji Zarządu Głównego OWP z dnia 14 sierpnia 2011r. o nadaniu godności Prezesa Honorowego Janowi Kobylańskiemu. Decyzja zapadła jednogłośnie.
Głosowali: Dawid Berezicki, Maciej Wydrych, Marcin Markowski, Marta Jakubowska, Seweryn Bosek i Maria Buczyńska.
 

 

         Prezes Jan Kobylański, jako patriota i filantrop, nie poddaje się w walce o swe dobre imię oraz USOPAŁu. Polski wymiar sprawiedliwości nie może sobie poradzić, celowo bądź nie, z wniesionym oskarżeniem przez Pana prezesa przeciwko 19. oszczercom ze świata polityki i mediów. Niestety, wszystko zmierza ku przedawnieniu sprawy. Podobnie jak główne zbrodnie aparatu komunistycznego. Przeciąganie spraw do ich zamknięcia bez rozstrzygnięcia jest wzorowo przeprowadzane przez nasze sądownictwo. Tym bardziej potrzebne jest nagłaśnianie społeczeństwu takich spraw. Ukazywanie łajdactw, mimo że bez kar. To walka także o dobre imię Polski i Polaków. Walka z antypolonizmem. A takich wartości zawsze broni Obóz Wielkiej Polski. Stąd nasze aktywne poparcie procesów prezesa Jana Kobylańskiego.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

W polityce trzeba nie żałować wysiłku, trzeba wszystko zrobić, żeby się nie omylić. Bo omyłka często bywa zbrodnią.
Roman Dmowski