foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz Wielkiej Polski uczestniczący dnia 11.11.2011r. w uroczystości poświęconej odrodzeniu niepodległego państwa Polskiego i roli Romana Dmowskiego w tym procesie, potępia destrukcyjne działania obecnych władz państwowych, niedopuszczających do pokojowego przeprowadzenia manifestacji. Zawezwanie do Warszawy na narodowe uroczystości niemieckich środowisk gejowskich i anarchistycznych celem zakłócenia pokojowych obchodów powstania Państwa Polskiego jest sprzeczne z polskim interesem narodowym.
 
Uczestnictwo w tej prowokacji byłego Ministra Spraw Wewnętrznych, obecnego posła SLD - Ryszarda Kalisza i posła Ruchu Palikota – Andrzeja Rozenka, którzy obecnością swoją podżegali gejowskie, anarchistyczne środowiska obcego państwa w celu atakowania policji, ugrupowań narodowych, a także patriotycznej młodzieży stadionowej była nieprzypadkowa.
Należy z całą mocą podkreślić, iż w tej sytuacji policja nie miała żadnej możliwości utrzymania porządku i ochrony bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystościach. W takiej sytuacji odpowiedzialność za zajścia w dniu 11-11-2011 ponoszą w całej rozciągłości obecne władze państwowe.
Warszawa, 11.11.2011r.
/-/ Antoni Wojnarowicz
Rzecznik prasowy
Obóz Wielkiej Polski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRR