foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W nawiązaniu do wizyty sekretarza generalnego słowackiego Slovenské Hnutie Obrody (SHO) kol. Marka Rusyniaka w Warszawie (12.11.2011r.) mamy przyjemność poinformować, iż przygotowano treść wspólnego porozumienia polsko-słowackiego, które zostanie podpisane w najbliższym czasie na kolejnym spotkaniu roboczym. Kolega Marek Rusyniak (SHO) i kolega Dawid Berezicki (OWP) wspólnie omówili zasady współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. 

       Umowa dotyczy wymiany informacji oraz doświadczeń w dążeniu do budowy naszych silnych narodów słowiańskich, pielęgnujących swoją kulturę oraz tradycje.
Współpraca będzie miała także charakter integracyjny pomiędzy naszymi organizacjami celem poznania kultury, historii oraz życia naszych narodów, przewiduje także wspólne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe członków obu organizacji.
W tak rozumianej współpracy widzimy wielki krok oraz szansę na budowę przyjaźni pomiędzy naszymi narodami oraz otwarcie na współprace z innymi prosłowiańskimi organizacjami europejskimi, kreującymi sie jako organizacje patriotyczne i tradycyjne dbające o swój dorobek historyczny i kulturalny.
        Slovenské Hnutie Obrody jest stowarzyszeniem ludzi, którzy nie są obojętni na losy swojego kraju Słowacji. Za swój cel uważają pogłębianie świadomości narodowej i postaw patriotycznych w Słowacji oraz obrony takich wartości jak rodzina, wiara i kultura.

Treść porozumienia w dwóch wersjach jezykowych: polskiej i słowackiej prezentujemy poniżej:                                        Umowa o współpracy 

 

Mając na względzie wspólne pochodzenie narodów: polskiego i słowackiego oraz wspólny słowiański los, w oparciu o podobieństwo ideologii organizacji jak też poglądów na temat przyszłości polskiego i słowackiego narodu, stowarzyszenie "Obóz Wielkiej Polski" z jednej strony i stowarzyszenie "Slovenské Hnutie Obrody" z drugiej strony zawierają umowę o współpracy.

Strony zobowiązują się do dostarczania sobie wzajemnego wsparcia informacyjnego, współdziałania i współpracy, dzielenia się swoimi doświadczeniami i wykonywania innego rodzaju wzajemnej pomocy w sytuacji, jeżeli nie będą one sprzeczne z interesem żadnej ze stron.
 
Strony potwierdzają również chęć współpracy na rzecz narodów słowiańskich i europejskich w celu ułatwienia im powrotu do tradycyjnych wartości. Mając na uwadze jedność Słowian, informujemy o gotowości do pracy z innymi słowiańskimi narodowo-patriotycznymi organizacjami podzielającymi pro słowiańskie poglądy. Strony są również otwarte na współpracę z narodowo zorientowanymi siłami innych państw i narodów.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. (...) Dla naszego małego kraju jak nasz to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.
Shimon Perez Konferencja ekonomiczna w Tel Awiwie. Cytat ukazał się m.in. w "Maariv" oraz "Yediot Aharonot"