foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Po rozprawie w Sądzie Okręgowym odbyła się konferencja na którą przybyły osoby reprezentujące Obóz Wielkiej Polski z różnych miast Polski, a także zaproszeni goście: Marek Pilaszek – prezes Zarządu „Szczerbiec” im. gen. Wiktora Thommée, Ludwik Wasiak – Stronnictwo Narodowe, Kazimierz Świtoń – Ruch Obrony Krzyża w Polsce, dr hab. Eugeniusz Malinowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OWP.

        Kol. Marcin Hop – p.o. przewodniczącego OWP, przywitał gości i podziękował wszystkim za przybycie. Rzecznik prasowy OWP – kol. Antoni Wojnarowicz, odczytał oświadczenie Obozu Wielkiej Polski, które zostanie umieszczone także na portalu Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. Konferencja poświęcona była nie tylko podsumowaniu procesu wytoczonego przez prezesa Jana Kobylańskiego przeciwko 19. oszczercom ze świata mediów i polityki, ale również sprawom które są bliskie sercu Polakom.

 

       Pan Marek Pilaszek oświadczył, iż złożył zażalenie do prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie. W piśmie poruszył opieszałość sądów, zmianę adresu rozprawy z ulicy Ogrodowej na aleję Solidarności, bez wcześniejszego uprzedzenia zainteresowanych osób, jak również to, iż większość czasu spędzono na korytarzach sądowych niż na sali rozpraw. Pismo to zostało wysłane również do wiadomości prezesa Jana Kobylańskiego oraz mediów – Radia Maryja i Naszego Dziennika, do p. mec. Andrzeja Lwa-Mirskiego, p. Jana Grudniewskiego – prezesa Stronnictwa Narodowego, p. Kazimierza Świtonia, do Marszałka Senatu.

 

      Pan Kazimierz Świtoń – założyciel pierwszych Związków Zawodowych w Polsce powiedział, iż jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Jeśli chcemy uratować Ojczyznę, musimy bronić krzyża.

 

     Konferencja przebiegła w miłej atmosferze. Na koniec kol. Marcin Hop, złożył przybyłym gościom życzenia świąteczne. Nie zabrakło również opłatka.


Relacja: Marta Jakubowska
Fotorelacja: Małgorzata Kamińska

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman Dmowski