foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Po rozprawie w Sądzie Okręgowym odbyła się konferencja na którą przybyły osoby reprezentujące Obóz Wielkiej Polski z różnych miast Polski, a także zaproszeni goście: Marek Pilaszek – prezes Zarządu „Szczerbiec” im. gen. Wiktora Thommée, Ludwik Wasiak – Stronnictwo Narodowe, Kazimierz Świtoń – Ruch Obrony Krzyża w Polsce, dr hab. Eugeniusz Malinowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OWP.

        Kol. Marcin Hop – p.o. przewodniczącego OWP, przywitał gości i podziękował wszystkim za przybycie. Rzecznik prasowy OWP – kol. Antoni Wojnarowicz, odczytał oświadczenie Obozu Wielkiej Polski, które zostanie umieszczone także na portalu Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. Konferencja poświęcona była nie tylko podsumowaniu procesu wytoczonego przez prezesa Jana Kobylańskiego przeciwko 19. oszczercom ze świata mediów i polityki, ale również sprawom które są bliskie sercu Polakom.

 

       Pan Marek Pilaszek oświadczył, iż złożył zażalenie do prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie. W piśmie poruszył opieszałość sądów, zmianę adresu rozprawy z ulicy Ogrodowej na aleję Solidarności, bez wcześniejszego uprzedzenia zainteresowanych osób, jak również to, iż większość czasu spędzono na korytarzach sądowych niż na sali rozpraw. Pismo to zostało wysłane również do wiadomości prezesa Jana Kobylańskiego oraz mediów – Radia Maryja i Naszego Dziennika, do p. mec. Andrzeja Lwa-Mirskiego, p. Jana Grudniewskiego – prezesa Stronnictwa Narodowego, p. Kazimierza Świtonia, do Marszałka Senatu.

 

      Pan Kazimierz Świtoń – założyciel pierwszych Związków Zawodowych w Polsce powiedział, iż jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Jeśli chcemy uratować Ojczyznę, musimy bronić krzyża.

 

     Konferencja przebiegła w miłej atmosferze. Na koniec kol. Marcin Hop, złożył przybyłym gościom życzenia świąteczne. Nie zabrakło również opłatka.


Relacja: Marta Jakubowska
Fotorelacja: Małgorzata Kamińska

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posun