foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Po rozprawie w Sądzie Okręgowym odbyła się konferencja na którą przybyły osoby reprezentujące Obóz Wielkiej Polski z różnych miast Polski, a także zaproszeni goście: Marek Pilaszek – prezes Zarządu „Szczerbiec” im. gen. Wiktora Thommée, Ludwik Wasiak – Stronnictwo Narodowe, Kazimierz Świtoń – Ruch Obrony Krzyża w Polsce, dr hab. Eugeniusz Malinowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OWP.

        Kol. Marcin Hop – p.o. przewodniczącego OWP, przywitał gości i podziękował wszystkim za przybycie. Rzecznik prasowy OWP – kol. Antoni Wojnarowicz, odczytał oświadczenie Obozu Wielkiej Polski, które zostanie umieszczone także na portalu Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. Konferencja poświęcona była nie tylko podsumowaniu procesu wytoczonego przez prezesa Jana Kobylańskiego przeciwko 19. oszczercom ze świata mediów i polityki, ale również sprawom które są bliskie sercu Polakom.

 

       Pan Marek Pilaszek oświadczył, iż złożył zażalenie do prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie. W piśmie poruszył opieszałość sądów, zmianę adresu rozprawy z ulicy Ogrodowej na aleję Solidarności, bez wcześniejszego uprzedzenia zainteresowanych osób, jak również to, iż większość czasu spędzono na korytarzach sądowych niż na sali rozpraw. Pismo to zostało wysłane również do wiadomości prezesa Jana Kobylańskiego oraz mediów – Radia Maryja i Naszego Dziennika, do p. mec. Andrzeja Lwa-Mirskiego, p. Jana Grudniewskiego – prezesa Stronnictwa Narodowego, p. Kazimierza Świtonia, do Marszałka Senatu.

 

      Pan Kazimierz Świtoń – założyciel pierwszych Związków Zawodowych w Polsce powiedział, iż jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Jeśli chcemy uratować Ojczyznę, musimy bronić krzyża.

 

     Konferencja przebiegła w miłej atmosferze. Na koniec kol. Marcin Hop, złożył przybyłym gościom życzenia świąteczne. Nie zabrakło również opłatka.


Relacja: Marta Jakubowska
Fotorelacja: Małgorzata Kamińska

Komentarze obsługiwane przez CComment

my krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeżeli na wszelkie czasy nie usuniecie Żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą! Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.
Benjamin Franklin Wynalazca, uznawany za jednego z pięciu "ojców założycieli" USA, współautor Deklaracji Niepodległości i konstytucji tego kraju. Oryginał (1789) znajduje się w Benjamin Franklin Institute w Filadelfii