foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Miesiąc Wrzesień, jak na miesiąc Pamięci Narodowej przystało obfitował niemal do końca w wydarzenia, w których uczestniczyło OWP. Także w jego końcówce w dniach 24-27 września trwał zacięty bój o Polskość i Nasze Narodowe symbole w Białymstoku. Wydaje się, że elementy wrogie Bytowi Narodowemu na tym północno-wschodnim skrawku ziemi przypuściły frontalny atak chcąc złamać w obywatelach Białegostoku i okolic ducha wolności i niezależności. Jeszcze nie tak dawno oskarżano Białostockich patriotów i narodowców o stawianie sfastyki na miejscu gwiazdy dawida - nie odczytując jasnej aluzji, że właśnie sfastyka jest "inną stroną tego samego medalu" - to żydowski fanatyzm i szowinizm jego zwolenników tak licznie przepraszających w nie swoim imieniu za "mordy w jedwabnym" jest właściwym ich obrazem.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 22 września 2011r.  delegacja Obozu Wielkiej Polski czynnie sprzeciwiła się promowaniu książki o aborcji. Akcja miała miejsce na ul. Nowy Świat 63 w Warszawie (róg ul. Świętokrzyskiej i ul. Nowy Świat), w środę 22 września  o 17:30, gdzie owa „promocja” miała się odbyć. Debata promująca „Dużą książkę o aborcji” zorganizowana w lokalu Krytyki Politycznej na warszawskim Nowym Świecie była jedyną w swoim rodzaju okazją, by przekonać się, jak szalenie oderwani od rzeczywistości są proaborcyjni aktywiści.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 17 Września 2011 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski udała się na uroczystości związane z upamiętnieniem Radzieckiej agresji na Polskę w roku 1939. Organizatorem Marszu Bohaterów Września 39' byli Autonomiczni Nacjonaliści Wielkopolska i Obóz Narodowo Radykalny brygary Wielkopolskiej. Marsz przeszedł ulicami Poznania od pomnika Powstańców Wielkopolskich do Pomnika Armii Poznań. Marsz przeszedł w poczuciu patriotyzmu, nacjonalizmu i wspólnej miłości do Ojczyzny i spotkał się z życzliwym uśmiechem przechodniów. Biało czerwone flagi powiewaly nad dumnym tłumem którego dewizą był Bóg, Honor i Ojczyzna.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 11 Września 2011r. grupa działaczy Obozu Wielkiej Polski udała się w wędrówkę do opactwa pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Odbyła się tam uroczysta Msza święta z udziałem okolicznych parafii, między innymi z Nowej Słupi czy Suchedniowa. Delegaci OWP mieli okazję pomodlić się w intencji Ojczyzny ucałowując relikwię drzewa Krzyża Świętego na którym umarł Jezus Chrystus. W opactwie udali się do krypty podziemnej gdzie oddali hołd Jeremiemu Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Dowódcy wojsk koronnych, pogromcy powstania Chmielnickiego. Zwycięzca Kozaków i Tatarów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 4 września 2011r. działacze Obozu Wielkiej Polski udali się w wędrówkę upamiętnienia bohaterskich walk Kedywu AK. Dotarliśmy na ziemię świętokrzyską gdzie walkami dowodził Jan Piwnik ps. ”Ponury” oraz Eugeniusz Gedymin Kaszyński ps. ”Nurt”. Tegoż dnia Bóg obdarzył nas szczególnie piękną promienną pogodą. Działacze odbyli partyzancką drogę krzyżową i udali się na ziemię szczególnie krwią bohaterów polskich nasiąkniętą. Wykus to miejsce zgrupowań partyzanckich. Nasi członkowie oddali hołd poległym składając znicz i wspólną modlitwą oddając ich duszę w Bożej opiece. Modlitwy za ich duszę tradycyjnie odmówione były w języku ojczystym i łacinie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Ostatnia akcja środowisk kresowych zakończyła się powodzeniem. 10 września 2011r. Kresowiacy zaznaczyli swoją obecność pod Pałacem Prezydenckim gdzie pikietowali na środku placu przez cały dzień. Obóz Wielkiej Polski włączył się aktywnie w zapowiadaną inicjatywę. Wspólnie przygotowano petycję do prezesa PiS. Zarejestrowano zgromadzenie, przygotowano ulotki i wyprowadzono transparenty. Nasi działacze uczestniczyli w całodniowym proteście kolportując wspólnie z Kresowiakami tysiące ulotek.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 13 września 2011r. odbyła się kolejna rozprawa założona przez prezesa Jana Kobylańskiego przeciwko oszczercom, oskarżającym w mediach o antysemityzm.
Rozprawa miała odbyć się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, lecz z nieznanych nam przyczyn została przeniesiona do Sądu Okręgowego, o czym nie zostaliśmy powiadomieni. Nie zabrakło jednak przedstawicieli OWP, którzy rozstawili transparenty solidaryzując się z prezesem USOPAŁ w walce z antypolonizmem.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wreszcie nadszedł dzień w którym Polska delegacja dokonać miała swego zasadniczego celu swojej wyprawy – dowóz pomocy humanitarnej do oblężonych enklaw w okupowanej przez Albańczyków strefie południowego Kosowa. Jako przewodnicy towarzyszyło nam dwóch liderów z serbskiej obsady Rudare – w przeciwnym wypadku na pewno tam nie dojechalibyśmy. Natchnieni dotychczasowym powodzeniem ruszyliśmy ochoczo przed siebie – humory nam dopisywały, ale zauważyliśmy, że im bliżej byliśmy strefy albańskiej, tym bardziej nasi serbscy przewodnicy byli coraz bardziej niespokojni.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ostatnie akcje Obozu Wielkiej Polski spotkały się z zainteresowaniem w kraju i za granicą. Głównie zostaliśmy dostrzeżeni przez organizacje z nami współpracujące i mające podobne cele. Nie mogliśmy liczyć na reklamę ze strony mediów adorujących niemiłościwie nam panujący establishment zarówno tych jawnie antypolskich jak również tych, które rzekomo są sprawie polskiej i słowiańskiej życzliwe.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Po krótkim śnie – Polska ekipa w Serbii rusza do zasadniczych miejsc i celów swojej Misji. CEL – SERBSKIE KOSOVO. Po drodze Polacy odwiedzają Kraguljevac, miejsce siedziby jednego z największych władców Serbii Lazara – siedziba obronna jest już w ruinie, ale pozostała wspaniała wczesnośredniowieczna Cerkiew. Pomnik pamiątka Wielkiego Władcy, który w bitwie na Kosovym Polu (od którego obecnie wzięła nazwę cała prowincja) obronił niepodległość Serbii przed muzułmańską nawałą.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jeszcze nie przebrzmiały echa wielce znaczącego wyjazdu na Słowację, a już ekipa członków Obozu Wielkiej Polski udała się do zaprzyjaźnionych kolegów z bratniej Organizacji Narodowej SNP1389 w Serbii. Poza faktem zacieśnienia międzynarodowej współpracy organizacji Narodowych w obliczu antynarodowej polityki Unii Europejskiej, celem wyjazdu była pomoc humanitarna dla prześladowanych Serbów trwających niezłomnie na barykadach usypanych na drodze w Rudare (okolicach Kosovskiej Mitrovicy), a jeszcze bardziej dla tych trwających w enklawie albańskiej w Graczanicy (okolice zagrabionej przez albańskich Shqiperise serbskiego miasta Prisztiny), a już szczególnie dla wygnańców z Prisztiny, wegetujących bez środków do życia w getcie na obrzeżach miasta.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
W dniu 14 sierpnia 2011 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski nawiązała formalną współpracę z najsilniejszą organizacją Narodową Słowacji "Slovenskie Hnutie Obrody". Spotkanie, które nastąpiło w słowackim mieście Svit, było podsumowaniem nawiązanych wcześniej nieformalnych kontaktów, a swoje ukoronowanie znajdzie w dniu 11 listopada - w Warszawie, gdzie delegacja słowacka przybędzie z rewizytą i nastąpi formalne podpisanie porozumienia Narodowych organizacji Polski i Słowacji (planowane są także inne bardziej i mniej formalne spotkania z innymi Narodowymi organizacjami Europejskimi.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 18.08.2011r. nasza delegacja dotarła do Belgradu. Dziś, tj. 19.08.2011r. odbędzie się Cerski Marsz. Poniżej komunikat specjalny Serbskiego Ruchu Narodowego 1389: Serbski Ruch Narodowy 1389 informuje serbską opinie publiczną, że barykady w Kosowie nadal istnieją. Na barykadach od 25.czerwca obecne są setki ludzi, w tym dziesiątki członków SNP 1389, które na zmianę przebywają i pełnią warty wraz z lokalnymi Serbami.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. (...) Dla naszego małego kraju jak nasz to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.
Shimon Perez Konferencja ekonomiczna w Tel Awiwie. Cytat ukazał się m.in. w "Maariv" oraz "Yediot Aharonot"