foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.00 w salonie Timafaya rozpoczęła się I Sesja Plenarna XVII Walnego Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ). Obradom przewodniczył osobiście lider USOPAŁ - Jan Kobylański. Przy prezydialnym stole zasiedli wszyscy Wiceprezesi USOPAŁ: inż. Andrzej Zabłocki z Chile, Anna Maria Sztaba z Argentyny oraz prof. inż. Zygmunt Haduch z Meksyku. Nie zabrakło również: Prof. dr hab. Zdzisława Jana Ryna, Prezesa Krzysztofa Koczwary z Nowego Jorku oraz Dyrektor Katarzyny Cegielskiej z „Naszego Dziennika”.     Wśród delegatów zaproszonych na XVII Walny Zjazd USOPAŁ znaleźli się: Ks. Infułat Stanisław Jeż (Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji), Prezes Andrzej Dziewolski (Association Concorde Les Amis de la Mision Catholique Polonais de France), Redaktor Stanisław Michalkiewicz („Najwyższy czas!”), Leszek Surowiec (Liga Polonii i Jedności Narodowej), Ks. Kapelan Andrzej Mukosiej (Zjednoczenie Polskie im. Ignacego Domeyki w Chile), prof. dr hab. Ryszard Bender (Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie), Prezes Dawid Berezicki (Obóz Wielkiej Polski), Sekretarz Generalny Maciej Wydrych (Obóz Wielkiej Polski), reżyser Bohdan Poręba (Przewodniczący Komisji Kultury Obozu Wielkiej Polski), Redaktor Jerzy Domański „Tygodnik Przegląd”, Prof. Czesław Dźwigaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Redaktor Wojciech Grabowski (Telewizja Internetowa „Interpolonia”), Prezes inż. Jan Gustaw Grudniewski (Polski Ruch Uwłaszczeniowy), dr Eugeniusz Sendecki (Dyrektor ”Telewizji Narodowej”), Poseł Bogusław Kowalski (Prawo i Sprawiedliwość), Senator dr. n. med. Waldemar Kraska (Prawo i Sprawiedliwość), Senator Czesław Ryszka (Prawo i Sprawiedliwość), Redaktor Włodzimierz Kuliński (Redaktor naczelny „Wirtualnej Polonii”), Redaktor Lech Niekrasz, Redaktor Agnieszka Piwar (przewodnicząca oddziału warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy), Redaktor Marek Chrapan („Solidarna Polska”), inż. Piotr Radowski (Polsko-Austriacki Klub „Sierpień 80”), Prezes Kazimierz Świtoń (Ruch Ratowania Krzyża w Polsce), płk. Ludwik Wasiak (Prezes Stronnictwa Narodowego), ks. Infułat Józef Wójcik (w 1972 r. uwolnił „więzioną” przez 6 lat przez komunistów kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej), Ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś (Redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”), Redaktor Mariusz Książek (Zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”), mec. Andrzej Lew Mirski, Prezes Andrzej Szczerba z Kanady oraz Wiceprzewodniczący Stefan Michał Dembowski (Stowarzyszenie Demokracja USA).

 

     List Prezesa USOPAŁ oraz inne dokumenty odczytywały asystujące podczas XVII Walnego Zjazdu USOPAŁ: Bernadetta Bigoraj (Koordynatorka USOPAŁ) oraz Weronika Pachla (Sekretarz i Redaktor USOPAŁ). Obecna Dyrektor USOPAŁ Leonor Adami zaopatrywała wszystkich zgromadzonych w pamiątki oraz literaturę.
     Już podczas I Sesji Plenarnej tuż po przemówieniu Prezesa USOPAŁ w związku z obwieszczoną rezygnacją każdy z mówców starał się nakłonić Prezesa Jana Kobylańskiego do trwania na stanowisku lidera USOPAŁ. Pierwszym mówcą był Redaktor Stanisław Michalkiewicz, który nakreślił obecną sytuację geopolityczną i wewnętrzną naszej Ojczyzny. Prezes PRU inż. Jan Grudniewski zaproponował powstanie Światowego Kongresu Polonii (ŚKP), na którego czele miałby stanąć p. Jan Kobylański. Kolejni mówcy popierali tą koncepcję i jeszcze przed zakończeniem I Sesji Plenarnej o godz. 20.00 została ona przedyskutowana przez różne środowiska obecne na Zjeździe. Następnego dnia tj. 17 kwietnia b.r. już o godz. 9.00 rozpoczęła się II Sesja Plenarna, której pod nieobecność Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego przewodniczył Wiceprezes USOPAŁ inż. Andrzej Zabłocki. W trakcie sesji przybył również Prezes USOPAŁ, który następnie przewodniczył obradom. Przemawiali głównie delegaci odjeżdżający jeszcze tego samego dnia na czele z Prezesem Krzysztofem Koczwarą z Nowego Jorku. Tematem obrad była planowana już od wielu lat w środowisku USOPAŁ koncepcja utworzenia ogólnoświatowej organizacji polonijnej. Obrady popołudniowe zakończyły się o godz. 12.00 po czym odprawiona została Msza św., która celebrowało czterech obecnych za Zjeździe kapłanów. Po obiedzie i przerwie popołudniowej obrady od godz. 16.00 kontynuowano już na ostatniej III Sesji Plenarnej. Zdecydowano o konieczności powołania Światowego Kongresu Polonii (ŚKP), na którego czele stanie Prezes USOPAŁ Jan Kobylański. W tym celu została powołana specjalna Komisja. Komisją tą będzie kierował następca Prezesa Jana Kobylańskiego, czyli Wiceprezes USOPAŁ inż. Andrzej Zabłocki. Również obwieszczono powołanie Komisji mającej za zadanie stworzenie dla Prezesa USOPAŁ w związku z jego rezygnacją „Złotej księgi”. Na czele tej Komisji stanął Prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn.

 

Tak dnia 17 kwietnia 2012 r. o godz. 20.00 zakończył się pod pewnym względem przełomowy XVII Walny Zjazd USOPAŁ, pozostawiając, dla ogromnej rzeszy zamieszkałych w kraju i zagranicą Rodaków, nadzieję na dobrze i prężnie działającą ogólnoświatową organizacje polonijną.

 

Relacja: Dawid Berezicki, Maciej Wydrych, Bohdan Poręba.
Fotorelacja: Bernadetta Bigoraj, Agnieszka Piwar, Weronika Pachla

Komentarze obsługiwane przez CComment

Najważniejsze sprawy polskiej wsi, rozgrywają się w UE.
Aleksander Grad Poseł PO