foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Planowo o godz. 12.00, zaraz po uroczystej Mszy św. w miejscowej katedrze rozpoczęta została inauguracja pomnika Bł. Jana Pawła II w historycznym centrum miasta, czyli na przykościelnym placu im. Doctora Olivera. Uroczystość była pod każdym względem profesjonalnie zorganizowana. Miejsca dla zaproszonych gości były wcześniej przygotowane na ogrodzonej lewej części placu w okolicach pomnika. W oddzielonym sektorze wszystko było starannie rozplanowane. Po prawej stronie znajdowali się duchowni, fundator z rodziną oraz zaproszeni z całego świata przedstawiciele Polonii.Samych delegatów na rozpoczynający się następnego dnia XVII Walny Zjazd Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) było trzydziestu pięciu. Dla osób w starszym wieku bądź mających problemy zdrowotne były przygotowane krzesła oraz ławki, aby mogli usiąść w czasie uroczystości. Po lewej stronie pomnika stacjonowali przedstawiciele miejscowych władz oraz umundurowani przedstawiciele miejscowego wojska i policji. Po prawej stronie placu poza ogrodzonym sektorem znajdowali się wierni. Uroczyste odsłonięcie pomnika spotkało się z niespotykaną radością zarówno zaproszonych gości jak i zgromadzonych na placu wiernych. Po odsłonięciu miały miejsce przemówienia Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego, Biskupa Nivariense Bernardo Alvarez Afonso oraz kardynała Fenrando Santos Abril y Castelló. Nastepnie biskup Afonso oraz kard. Castelló dokonali poświęcenia pomnika. Zaraz po poświęceniu rozpoczęto składanie kwiatów. W imieniu USOPAŁ oraz Fundacji im. Jana Kobylańskiego kwiaty złożyli osobiście Prezes USOPAŁ i założyciel Fundacji Jan Kobylański oraz Wiceprezes USOPAŁ inż. Andrzej Zabłocki. W imieniu władz państwowych kwiaty złożyli senatorowie prof. dr hab. Ryszard Bender oraz dr n. med. Waldemar Kraska. Następnie kwiaty składali reprezentujący media katolickie Dyrektor Katarzyna Cegielska z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz „Naszego Dziennika” wraz z Włodzimierzem Kulińskim („Wirtualna Polonia”). Jako ostatni kwiaty złożyli przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski (OWP): Prezes ZG OWP Dawid Berezicki, Przewodniczący Komisji Kultury OWP reż. Bohdan Poręba oraz płk. Ludwik Wasiak Prezes Stronnictwa Narodowego (SN). Po ceremonii złożenia kwiatów przemawiał Fundator Monumentu Prezes USOPAŁ Jan Kobylański. Kolejnym mówcą był Wiceprezes USOPAŁ prof. inż. Zygmunt Haduch z Meksyku. Następnie głos zabrał przedstawiciel miejscowych władz a ostatnim przemawiającym był burmistrz La Laguny Fernando Clavijo Batlle.

 

Oczywiście po części oficjalnej nie zabrakło czasu na wykonanie zdjęć pamiątkowych pod odsłoniętym, poświęconym i udekorowanym kwiatami pomnikiem Bł. Jana Pawła II. W trakcie wykonywania zdjęć zauważyliśmy, że tłum Hiszpanów zgromadzonych pod katedrą wytrwale uczestniczył w tym wydarzeniu do samego końca. Wiernym rozdawano informację na temat tego wydarzenia w języku hiszpańskim.

 

Pomnik został wykonany przez prof. Czesława Dźwigaja, przedstawia Bł. Jana Pawła II oraz dwójkę dzieci (chłopca i dziewczynkę) ubranych w tradycyjne stroje Teneryfy. Jest, więc to przykład nie tylko wzmacniania katolicyzmu na Wyspach Kanaryjskich i promocji polskiej kultury, ale za razem wydarzenie to przybliża mieszkańcom Teneryfy ich miejscową tradycje i kulturę lokalną. Wszystko to pozostaje, więc wspaniałym gestem Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego, który poprzez starannie przygotowaną i przemyślaną aranżację tego wydarzenia daje się poznać, jako ambasador polskości, katolicyzmu, lokalnej kultury i wzajemnego pojednania.

Relacja: Dawid Berezicki, Maciej Wydrych, Bohdan Poręba.
Fotorelacja: Bernadetta Bigoraj, Agnieszka Piwar, Weronika Pachla

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na odległe zesłanie i przypuszczalne śmierć, była nieproporcjonalnie wielka liczba Żydów (...) Wśród kolaborantów i donosicieli, jak i personelu sowieckiej policji bezpieczeństwa w owym czasie był szokująco wysoki procent Żydów.
Norman Davies Historyk