foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 15 kwietnia 2012 r. w niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 11.00 w kościele La Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia) rozpoczęła się uroczysta Msza św. poprzedzająca ceremonię odsłonięcia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II. Kościół ten pełni obecnie funkcję katedry, ponieważ dotychczasowy gmach katedry pozostaje w remoncie, który potrwa jeszcze wiele lat. Było to pierwsze wielkie wydarzenie, w jakim wzięliśmy udział podczas naszej wyprawy na Teneryfę.Wyjazd do La Laguny był perfekcyjnie zaplanowany. Autokary dowiozły na miejsce delegatów zameldowanych w kilku sąsiednich miejscowościach. W przedniej części kościoła (po prawej stronie) specjalnie dla gości zaproszonych przez Unię Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) przygotowano wcześniej zarezerwowane miejsca. Msze św. celebrował Jego Ekscelencja Biskup Nivariense Bernardo Alvarez Afonso oraz kard. Fenrando Santos Abril y Castelló w otoczeniu kilkunastu kapłanów. Wśród tej rzeszy kapłanów znalazło się czterech polskich księży: redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” - ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś, legendarny „Infułat z Suchedniowa” znany przede wszystkim z brawurowego uwolnienia „więzionej” przez komunistów kopi obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – ks. Infułat Józef Wójcik, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji – ks. Infułat Stanisław Jeż oraz Ks. Kapelan Andrzej Mukosiej ze Zjednoczenia Polskiego im. Ignacego Domeyki w Chile.

We Mszy św. uczestniczyli wszyscy delegaci przybyli na XVII Walny Zjazd USOPAŁ na czele z Prezesem USOPAŁ Janem Kobylańskim oraz Wiceprezesem USOPAŁ inż. Andrzejem Zabłockim. Nie zabrakło również młodszych przedstawicieli rodu Kobylańskich a mianowicie wnuków Prezesa: Waltera Juniora oraz Jonathana Kobylańskich. Obecni byli przedstawiciele władz RP (poseł i senatorowie), autor pomnika prof. Czesław Dźwigaj, naukowcy, dziennikarze, działacze społeczno-polityczni oraz artyści. Mieszkańców Teneryfy reprezentowali przedstawiciele władz wyspy na czele z burmistrzem La Laguny - Fernando Clavijo Batlle, dostojnicy miejscowego wojska i policji występujący w mundurach galowych.

Przede wszystkim jednak warto zauważyć, iż miejscowa katedra była przepełniona przez niezliczone rzesze wiernych. Przybyli na Msze św. miejscowi katolicy dali się poznać, jako ludzie bardzo gościnni, bardzo często ustępowali miejsca zaproszonym z całego świata przedstawicielom Polonii. Msza św. zakończyła się o godz. 12.00 po czym wszyscy uczestnicy zgromadzili się na Plaza Doctor Olivera.

 

Relacja: Dawid Berezicki, Maciej Wydrych, Bohdan Poręba.
Fotorelacja: Bernadetta Bigoraj, Agnieszka Piwar, Weronika Pachla.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem nas kroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne ausrotten!
Roman Dmowski