foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Mając na uwadze konieczność rozwijania sił narodowych poza granicami Polski, władze Obozu Wielkiej Polski (OWP) oraz Ruchu Ludowo-Narodowego (RLN) utworzyły wspólny Okręg Norweski RLN-OWP. W tym celu dnia 29 kwietnia 2012 r. na Fornebu zorganizowane zostało spotkanie założycielskie w którym udział wzięli miejscowi narodowcy. Przeprowadzono również wybory na Prezesa Okręgu w których udział wzięło dziesięciu delegatów na czele z gospodarzem kol. Rafałem Rybakiewiczem - zasłużonym działaczem miejscowej Polonii.


Komisja Skrutacyjna na czele z Przewodniczącym kol. Michałem Drozdem oraz sekretarz kol. Pauliną Klucznik  po przeliczeniu głosów poinformowała o jednogłośnym zwycięstwie kol. Seweryna Boska. Nowo wybrany Prezes Okręgu Norweskiego OWP-RLN odebrał gratulacje od p.o. Przewodniczącego RLN kol. Zbigniewa Lipińskiego oraz Prezesa OWP kol. Dawida Berezickiego. Podziękował zebranym oraz zapowiedział powołanie Zarządu Okręgu w najbliższym czasie. Przebieg spotkania opisuje szczegółowo "Myśl Polska" Nr 21-22 (1882/83) z dnia 20 maja 2012 r

Komentarze obsługiwane przez CComment

Pomimo to poszedłem do trzeciej Dumy. Było to po pierwsze, kwestia honoru: nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Po wtóre, stanowisko posła stolicy i prezesa Koła Polskiego dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było potrzebne.
Roman Dmowski