Tygodnik "Myśl Polska" otrzymał bardzo ważne wyróżnienie - Laur Polonia Nostra Est, nadawany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego. Laudacje uzasadniająca nadanie Lauru wygłosił kol. Bohdan Poręba (Przewodniczący Komisji Kultury OWP). Nagrodę odebrał osobiście redaktor naczelny "MP" - Jan Engelgard. Uroczystość odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Wśród odznaczonych Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa znalazł się m.in. p.o. Przewodniczącego Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) kol. Zbigniew Lipiński.

 

Odznaczenia wręczali: dr Lucyna Kulińska, prezes Rady Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego oraz płk. Jan Niewiński, prezes Kresowego Ruchu Patriotycznego. Treść laudacji oraz relację z tego wydarzenia znajdziemy w tygodniku „Myśl Polska” (Nr 23-24 (1884/85), 3-10 czerwca 2012 r.)


Fotorelacja: Bartłomniej Kurzeja.