foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Prezentujemy treść listu otwartego wystosowanego przez stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski do Narodu Rosyjskiego, złożonego w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w dwóch wersjach językowych.

List otwarty do Narodu Rosyjskiego
Za pośrednictwem Jego Ekscelencji Ambasadora Federacji Rosyjskiej

 

 

Pan Alexander Alekseev
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa.

 

W związku z zajściami, które miały miejsce 12 czerwca b.r. tuż przed spotkaniem reprezentacji Polski i Rosji na Stadionie Narodowym w Warszawie chcielibyśmy zaprezentować nasze stanowisko w tej sprawie.
Uważamy, iż wspomniane ekscesy nawet w tak marginalnym zakresie nie powinny w ogóle mieć miejsca. Polacy i Rosjanie mają, co prawda trudną wspólną historię, co rodzi pewne emocje. Nie wolno nam jednak zapominać, że stanowimy wspólnie z innymi narodami słowiańskimi wspólną grupę językową i etniczną a więc jesteśmy poniekąd braćmi. Okoliczność ta powinna wpływać pozytywnie na kwestię naszego pojednania i współpracy między naszymi Narodami. W szczególności do tak prymitywnych aktów wrogości, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia nie powinno dochodzić podczas międzynarodowych wydarzeń sportowych jak trwające Mistrzostwa Europy.

 

Zdajemy sobie sprawę, iż wina leży po obu stronach gdyż stadionowi chuligani występują w każdym państwie i zawsze próbują zaznaczyć swoją obecność podczas wydarzeń sportowych. Zarówno w Polsce jak i w Rosji są środowiska, które usiłowały, usiłują i będą usiłować skłócać nasze Narody.

 

Poczuliśmy się dotknięci powszechnie panującą opinią, jakoby odpowiedzialność za zamieszki ponosili polscy narodowcy. Chcielibyśmy przypomnieć, że polski nacjonalizm to Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego, znanego z orientacji prorosyjskiej przed I wojną światową, kiedy to był posłem do Dumy. Roman Dmowski był wybitnym mężem stanu, który wychował kilka pokoleń polskich narodowców. Jedną z organizacji, która kontynuuje Jego dzieło jest Obóz Wielkiej Polski.

 

Chcieliśmy zatem podkreślić, że uczestniczący w zamieszkach pospolici chuligani nie mają kompletnie nic wspólnego z polską ideą narodową. Są jej zaprzeczeniem, ponieważ biorąc udział w tego typu prowokacjach wspierają wrogą agenturę, której celem jest skłócanie naszych Narodów.

 

Mamy więc nadzieję, że wspomniany incydent nie wpłynie znacząco na relację pomiędzy naszymi Narodami.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą.
Roman Dmowski