foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 26 maja 2012 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski (OWP) wzięła udział w dorocznym największym zlocie organizacji słowiańskich z Europu w Nitrze.
Tradycyjnie gospodarzami byli Słowacy (Slovenske Hnutie Obrody), a miejsce to nie przypadkowe, bo starożytne biskupstwo nitrzańskie, które powstało na zrębach misji cyrylo-metodiańskich epoki Wielkich Moraw pierwszego wielkiego państwa, a nie bójmy się użyć tego słowa - pierwszego mocarstwa słowiańskiego w historii.To miejsce zawsze łączyć będzie Słowian Europy, będąc ich duchową stolicą.

 

Każdego roku zlot poświęcony jest innemu krajowi, w tym roku była to Białoruś, ale wszystkie kraje reprezentowane były pod swoimi flagami narodowymi.

 

Poza delegacją białoruską, zasadniczy zrąb tworzyli delegaci Słowian zachodnich - Polaków, Czechów, Słowaków i Morawian. Zabrakło tylko Serbów Łużyckich, ale mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy w komplecie.

 

Zlot rozpoczął się konferencją, na której uczestnicy podzielili się doświadczeniami i efektami pracy swoich organizacji, kończąc przedstawieniem planów i zamierzeń na bliższą i dalszą przyszłość, ale co ważniejsze postanawiając zacieśnić więzi międzyorganizacyjne - kontynuując tym samych już rozpoczęte w roku ubiegłym wspólne imprezy, jak np. opisywana na tym portalu wspólna wyprawa górska na Krywań w poprzednim roku. W tym roku ta wyprawa skupi jeszcze więcej organizacji, które zadeklarowały gotowość wysłać tam swoich przedstawicieli. Podobnie w bliższej perspektywie w dniu 16 czerwca b.r. odbędzie się w Żylinie na Morawach III Slavnosti Pruvod Moravanu (Historicko-kulturne naucna akce) - na którą w miarę możliwości, (bo i czas na przygotowanie wyjazdu jest krótki) zadeklarowały swój przyjazd także inne organizacje w tym Polska.

 

Kontynuacją wspólnych spotkań, będzie także uczestnictwo organizacji słowiańskich w polskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada - w roku ubiegłym przyjechały na zaproszenie Obozu Wielkiej Polski, delegacje ze Słowacji (SHO) i Serbii (Srbski Narodni Pokret – SNP 1389) - w tym roku chęć uczestnictwa 11 listopada zadeklarowały wszystkie organizacje obecne na "Zlocie Nitrzańskim" - to wielki sukces polskiej delegacji - koordynacja inicjatyw antyunijnych w środowisku Europy Słowiańskiej włącza najaktywniejszą na forum międzynarodowym organizację, jaką jest Obóz Wielkiej Polski do wielkiego nurtu, który z jednej strony będzie początkiem końca Unii Europejskiej w jej aktualnym kształcie, z drugiej zaś pozwoli odbudować rzeczywiście Wielką Polskę.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi Żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.
Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie Żydów