foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Grupa działaczy i sympatyków Okręgu Norweskiego Obozu Wielkiej Polski (ON OWP) z Oslo i Lier spotkała się na niedzielnym pikniku nad pięknym Tyrifjorden. Spotkanie poprzedziła Msza św. Trydencka w kaplicy św. Olafa w Oslo. Po wspólnych modlitwach ekipa udała się w okolice Sylling na gril. ON prowadzi regularne spotkania w celu umocnienia więzi polskich patriotów mieszkających w Norwegii.Oprócz grila, zabawy i kąpieli w zimnym fiordzie dyskutowano również o sprawach organizacyjnych i o dalszej działalności OWP w Norwegii. Rozmawiano więc o naszych najbliższych celach i o próbach pozyskania nowych członków. Zapadły również ustalenia odnośnie wyjazdu na II Słowiański Obóz Patriotyczny w Moskwie, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Celem wspólnych manewrów jest poznawanie kultury słowiańskiej i rozwijanie przyjaznych kontaktów pomiedzy narodami słowiańskimi. Powszechnie znane organizacje narodowe (m.in. z Polski, Serbii, Białorusi i Słowacji) już zapowiedziały swój udział więc pozostaje nam tylko wysłać tam sprawną delegację zarówno z kraju jak i z Norwegii. Spotkanie trwało do póżnych godzin wieczornych.

 

Paweł Tomasz Stępień

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ta nasza walka przeciw obcym wpływom nie pochodziła z jakiegoś płytkiego szowinizmu, czy z pierwotnej ksenofobii. Myśmy nie przeceniali wartości swego narodu, przeciwnie, walczyliśmy z wszelkimi w tym kierunku zachciankami; chętnieśmy się uczyli od obcych i wieleśmy się nauczyli. Aleśmy mieli to głębokie przekonanie, że zmagać się z trudnymi, nie spotykanymi nigdzie zagadnieniami naszego bytu i naszej narodowej sprawy mogą tylko samoistne mózgi polskie, nie bojące się myśleć na własny rachunek, że uczciwie służyć sprawie polskiej mogą tylko niezależne polskie sumienia, nie ujarzmione przez obcych na żadnej drodze.
Roman Dmowski