foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Kazimierz Juszczyk w latach 90-tych brał udział w inicjatywie zjednoczeniowej organizacji narodowych i patriotycznych. Autor książki ‘’ Kościuszko w Ameryce’’ gdzie najważniejszym walorem tej książki jest barwne przedstawienie życia i walki Tadeusza Kościuszki o wolność tworzącego się narodu Stanów Zjednoczonych. Człowiek czynu nie szukający poklasku mimo swoich 66 lat. Ciągle w drodze z ideą narodową na ustach.

 

Miałem przyjemność spotkać się i porozmawiać z Panem Kazimierzem. Treścią naszej rozmowy a zarazem dyskusji był temat historyczny, pokoleniowy i szeroko rozumiany Ruch narodowy działający w Polsce obecnie.

Warto przypomnieć że Ojcem Pana Kazimierza był Wacław Juszczyk ps. ''Wernyhora'' z oddziału majora Hubala ( Henryka Dobrzańskiego ). Rozmowa oparła się także o kapelana Hubalczyków ks. Ludwika Mucha, który zjednoczył sobie sympatie żołnierzy i przyjaźń samego majora.

Po interesującym przedstawieniu tła historycznego rozmowa zeszła na wątek dotyczący książki Pana Kazimierza Juszczyka ‘’ Kościuszko w Ameryce ‘’. Droga, jaką przeszedł Tadeusz Kościuszko, opisaną w książce, od Szkoły Rycerskiej poprzez studia w Paryżu, wojnę o niepodległość Ameryki – doprowadziła go do kraju. Ten historyczny aspekt dziejów ma niezaprzeczalne wartości wychowawczo – patriotyczną.

Pan Kazimierz posiadający i historyczną wiedzę i wiedzę współczesną z łatwością rozmowę wprowadził na tory współczesnej polityki Polski nie omijając wątków narodowych a zwłaszcza działalności szerokorozumianego ruchu narodowego działającego w Polsce.

Szczególny nacisk naszej rozmowy upatrywał się w analizie działań Obozu Wielkiej Polski w obecnej sytuacji politycznej a zarazem dalsze inicjatywy by poszerzyć obszar działań OWP na terenie małopolski.

Minutą ciszy uczciliśmy także śmierć przewodniczącego N-R OWP, Roberta Larkowskiego .

Spotkanie zakończyło się dobrze po dwudziestej wymianą materiałów propagandowych wraz z chęcią kontynuowania dalszych spotkań w celu współpracy na płaszczyźnie narodowej.

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wykorzystać.
Roman Dmowski