foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ostrzeżenie
  • Funkcje poczty zostały wyłączone na tej stronie przez administratora.

Kazimierz Juszczyk w latach 90-tych brał udział w inicjatywie zjednoczeniowej organizacji narodowych i patriotycznych. Autor książki ‘’ Kościuszko w Ameryce’’ gdzie najważniejszym walorem tej książki jest barwne przedstawienie życia i walki Tadeusza Kościuszki o wolność tworzącego się narodu Stanów Zjednoczonych. Człowiek czynu nie szukający poklasku mimo swoich 66 lat. Ciągle w drodze z ideą narodową na ustach.

 

Miałem przyjemność spotkać się i porozmawiać z Panem Kazimierzem. Treścią naszej rozmowy a zarazem dyskusji był temat historyczny, pokoleniowy i szeroko rozumiany Ruch narodowy działający w Polsce obecnie.

Warto przypomnieć że Ojcem Pana Kazimierza był Wacław Juszczyk ps. ''Wernyhora'' z oddziału majora Hubala ( Henryka Dobrzańskiego ). Rozmowa oparła się także o kapelana Hubalczyków ks. Ludwika Mucha, który zjednoczył sobie sympatie żołnierzy i przyjaźń samego majora.

Po interesującym przedstawieniu tła historycznego rozmowa zeszła na wątek dotyczący książki Pana Kazimierza Juszczyka ‘’ Kościuszko w Ameryce ‘’. Droga, jaką przeszedł Tadeusz Kościuszko, opisaną w książce, od Szkoły Rycerskiej poprzez studia w Paryżu, wojnę o niepodległość Ameryki – doprowadziła go do kraju. Ten historyczny aspekt dziejów ma niezaprzeczalne wartości wychowawczo – patriotyczną.

Pan Kazimierz posiadający i historyczną wiedzę i wiedzę współczesną z łatwością rozmowę wprowadził na tory współczesnej polityki Polski nie omijając wątków narodowych a zwłaszcza działalności szerokorozumianego ruchu narodowego działającego w Polsce.

Szczególny nacisk naszej rozmowy upatrywał się w analizie działań Obozu Wielkiej Polski w obecnej sytuacji politycznej a zarazem dalsze inicjatywy by poszerzyć obszar działań OWP na terenie małopolski.

Minutą ciszy uczciliśmy także śmierć przewodniczącego N-R OWP, Roberta Larkowskiego .

Spotkanie zakończyło się dobrze po dwudziestej wymianą materiałów propagandowych wraz z chęcią kontynuowania dalszych spotkań w celu współpracy na płaszczyźnie narodowej.

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie drażnijcie ofiary, która sama się pcha w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja wam dostarcze wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali europejczykami.
Gerhard Schroeder na spotkaniu z ziomkostwami