foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 11 listopad 2013 roku to szczególny dzień dla Obozowiczów . Szczególny dzień związany z Niepodległością Polski a zarazem hołd oddany Romanowi Dmowskiemu, który szczególnie przyczynił się do świętowania przez nas dziś Święta Niepodległości. Przypomnijmy że Roman Dmowski 29 stycznia 1919 roku wygłosił na posiedzeniu Rady Dziesięciu, 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich żądań. Zdaniem niektórych komentatorów, zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, logiką wywodu i znajomością tematu. W trakcie konferencji działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski.

 

Roman Dmowski domagał się włączenia do Polski, oprócz otrzymanych i wywalczonych terenów, całego Górnego Śląska, Pomorza Nadwiślańskiego z Gdańskiem, Warmii i Mazur, Litwy, wschodniej Białorusi, zachodniego Polesia, zachodniego Podola, Wołynia i Żytomierszczyzny. Niestety, sprawy potoczyły się inaczej.

Obóz Wielkiej Polski tak jak co roku stawił się na obchody Święta Niepodległości w różnych częściach Polski.  W Krakowie o 17.00 Oddział Małopolskiego Obozu Wielkiej Polski pojawił się na Placu Wolnica, gdzie narodowcy w liczbie dwóch tysięcy, spotkali się by uczcić Święto Niepodległości. Organizatorem w tym roku było Narodowe Odrodzenie Polski Oddział Małopolski.

Pochód ruszył z zapalonymi pochodniami ulicami Krakowską – Grodzką, przez Rynek Gł. – Floriańską na Plac Matejki gdzie odbył się Wiec Niepodległościowy. Podczas przemarszu skandowano: ‘’Nadchodzą, nadchodzą Nacjonaliści’’, ‘’ Polska dla Polaków ‘’, ‘’ Roman Dmowski odnowiciel Polski ‘’, ‘’ Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę ‘’, ‘’ Cześć Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym ‘’.

W trakcie pochodu niepodległościowego udało się rozprowadzić kilkadziesiąt ulotek OWP.

Kazimierz Juszczyk

Zbigniew Romanowski

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Dlaczego dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polaków i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej?
gen. Władysław Sikorski Wódz Naczelny