foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 23 listopada 2013r. w Czosnowie odbył się III Zjazd Słowiański, na który tradycyjnie zaproszony został Obóz Wielkiej Polski (OWP), z racji jego wielorakich kontaktów z narodowymi organizacjami krajów słowiańskich wiernych tradycji przodków i od wieków walczących z germańska nawałą.

 

 

Konferencje zaszczycił radca ambasady Republiki Białorusi. W spotkaniu uczestniczyły, oprócz licznych organizacji polskich, organizacje gównie krajów Związku Zachodnisłowiańskiego, tj. bardzo liczna grupa delegatów z Czech pod kierownictwem bardzo aktywnego na międzynarodowym forum słowiańskim dr Zdenka Opatrila. W ramach tej delegacji wystąpili także Morawianie z "Sejmu Obywatelskiego Czech Moraw i Ślaska" oraz dwóch członków Związku Kozaków Czech i Słowacji pod kierownictwem Zdenka Dragouna.


Pojawiła się również delegacja słowacka z Panem Miloszem Zwieriną, oraz jednoosobowa delegacja z Chorwacji (reprezentujaca Słowian południowych).


OWP reprezentowała czteroosobowa delegacja (dwóch aktywistów oraz dwóch sympatyków) pod kierownictwem kol. Szymona Kulińskiego (zarazem przedstawiciela Kościoła Rodzimowierczego).

Obrady trwały od godz. 11.00 do późnych godzin wieczornych. W tym czasie organizacje i osoby zaproszone prezentowaly swoje stanowiska, natomiast na koniec miały miejsce wybory zarówno do władz Zwiazku Słowiańskiego (ZS), jak i Zwiazku Zachodniosłowiańskiego. Szef delegacji OWP kol. Szymon Kuliński jako osoba fizyczna, wszedł do wladz ZS. Kolejny raz liderem partii został wybrany Włodzimierz Rynkowski.

Nawiązano kontakty ze wszystkimi niemal organizacjami zagranicznymi tam uczestniczącymi, poza delegacja chorwacką - ze względu na nasze kontakty z Narodowym Ruchem Serbskim.

Zapowiedziano wspólne ze Związkiem Słowiańskim uczestnictwo w nastepnym spotkaniu w Kijowie (prawdopodobnie w lutym przyszłego roku).

 

Marta Jakubowska

Komentarze obsługiwane przez CComment

Człowiek jest w stanie szoku kiedy uświadomi sobie z jak potwornym, trudnym do uwierzenia, spiskiem ma do czynienia.
J.Edgar Hoover b. szef FBI