foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz i Liga z wielką uwagą i niepokojem obserwują wydarzenia, jakie ostatnio mają miejsce na Ukrainie. Bez względu na nasz negatywny stosunek do Unii Europejskiej uważamy, że naród i legalne władze ukraińskie powinny samodzielnie podjąć decyzję o swojej przyszłości.

 

Z całą stanowczością opowiadamy się przeciw ingerencji rządu polskiego oraz opozycji w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa ukraińskiego, a obecność i wystąpienia na demonstracjach antyprezydenckich w Kijowie opozycyjnych polityków polskich uważamy za skandal.

Zwracamy też uwagę na fakt, że w organizacji prounijnych wystąpień w Kijowie i innych miastach ukraińskich swój niebagatelny udział mają ugrupowania postbanderowskie z partią Swoboda na czele, które charakteryzują się zajadłym antypolonizmem, zgłaszają roszczenia terytorialne wobec Polski oraz uprawiają kult morderców Polaków na Kresach Wschodnich w latach 1939 – 1947. Natomiast prezydent Wiktor Janukowycz odcinał się od tego rodzaju poglądów i zgłosił, skutecznie, wniosek o odebranie przez sąd ukraiński tytułu bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Zwycięstwo orientacji prounijnej na Ukrainie będzie jednocześnie sukcesem ugrupowań postabanderowskich, czego nie biorą pod uwagę zarówno koalicyjni, jak i opozycyjni politycy polscy.

Podkreślamy ponadto, że zachodnie państwa Unii Europejskiej podchodzą z dużym dystansem do umowy stowarzyszeniowej, czego dowodem bardzo słaba oferta pod adresem Ukrainy. Świadczy to o tym, że rząd polski realizuje politykę Stanów Zjednoczonych okrążania Rosji, cudzymi rękami, co pogorszy jeszcze bardziej stosunki polsko-rosyjskie, których poprawa leży w żywotnym interesie Państwa Polskiego.

 

Prezes Zarządu Głównego Ligi Narodowej - Zbigniew Lipiński

Prezes Zarządu Głównego Obozu Wielkiej Polski - Dawid Berezicki

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tradycja naszych powstań i polityki powstańczej nie sprzyjała dojrzewaniu politycznemu ludzi i ci, co na tej tradycji kształcili swe pojęcia, nie mogli rozumieć polityki jako czynności, która sobie stawia jasny, konkretny cel i wybiera do niego odpowiednie drogi.
Roman Dmowski