foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W okresie 14-20 kwietnia 2013r. Polacy z Argentyny obchodzili 100-lecie Unii Polskiej w Berisso. Na zaproszenie Pani Prezes Krystyny Klinkowicz przybyli również goście z całego obszaru Ameryki Łacińskiej na czele z delegacją Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ), której Prezesem jest Honorowy Prezes Obozu Wielkiej Polski (OWP) Jan Kobylański.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
W niedzielę 5 maja 2013 roku Polonia zamieszkała w odległym zakątku Ameryki Łacińskiej Urugwaju, członkowie, przyjaciele i Zarządy Główne Unii Polsko-Urugwajskiej im. Błogosławionego Jana Pawła II, Towarzy-stwa Marszałka J. Piłsudskiego, USOPAŁ i Fundacji J. Kobylański świętowały przypa-dającą na dzień 3 maja 222. Rocznicę uchwa-lenia Konstytucji 3 Maja i jednocześnie wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Podczas ostatniej wyprawy 9-osobowej delegacji Serbskiego Ruchu Narodowego 1389 (SNP 1389) do Kosowa, która miała miejsce 17 marca 2013r. wśród mieszkańców serbskojęzycznej części Kosowa rozkolportowano 100 szt. „Myśli Polskiej”, w której znajdował się wywiad z Przewodniczącym SNP 1389 kol. Miszą Vacicem. Większość egzemplarzy rozprowadzono na terenie miejscowego szpitala. Nasi słowiańscy bracia z powodzeniem czytali narodowo-demokratyczną prasę, pomimo różnic w alfabecie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Wielokrotnie informowaliśmy o naszej współpracy z Serbskim Ruchem Narodowym (Српски Народни Покрет 1389), którą prowadzimy od 2010 r. Współpraca zapoczątkowana została przez kol. Nikolinę Gligoric (Николина Глигорић) – Koordynatorkę SNP 1389 ds. kontaktów międzynarodowych oraz kol. Dawida Berezickiego – Prezesa Obozu Wielkiej Polski (OWP). Już latem 2011 r. udało się doprowadzić do wyjazdu naszej delegacji na czele z kol. Krzysztofem Kapłonem do Republiki Serbskiej. Celem naszego wyjazdu było dostarczenie pomocy humanitarnej dla serbskiego Kosowa. Uczestniczyło w niej sześć osób, m.in. kol. Darius Poderis oraz kol. Maciej Poręba. Nasza delegacja wzięła udział w Marszu Cerskim oraz spotkaniu z działaczami SNP 1389 na czele z kol. Misą Vacicem (Миша Вацић) – Przewodniczącym SNP 1389. Jeszcze w listopadzie 2011 r. z okazji Święta Niepodległości gościliśmy ośmioosobową ekipę SNP 1389 na czele z liderem organizacji w Warszawie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Liga Narodowo-Demokratyczna (LN-D) została założona w sierpniu 1957 r. decyzją kol. Przemysława Górnego oraz dr Józefa Kosseckiego. Na konferencji w siedzibie warszawskiego IPN z dnia 26 stycznia 2013r. w charakterze prelegenta występował tylko pierwszy z założycieli tej formacji. Drugi z współtwórców tej pierwszej w historii powojennej Polski został zaproszony w charakterze gościa. Na konferencji nie zabrakło działaczy Obozu Wielkiej Polski (OWP) zaproszonych przez weteranów LN-D.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP) uzyskał poparcie Lubelskiego Towarzystwa Ukraińskiego (LTU), które zaapelowało do parlamentarzystów, by poparli projekt wspierany przez ZUwP. „Przed 65 laty – w 1947 r. – w imię stworzenia państwa monoetnicznego dokonano deportacji, której celem była zmiana oblicza etnicznego i kulturowego tych ziem oraz asymilacja miejscowej ludności, zachowującej swoją ukraińską kulturę, język i tradycję. Działania te zostały zrealizowane przez polskie państwo komunistyczne z użyciem metod typowych dla działań systemu totalitarnego. Choć minęło już prawie ćwierć wieku od powrotu do systemu wartości demokratycznych, spuścizna totalitaryzmu nadal oczekuje na rozliczenie. Z konsternacją i rozczarowaniem przyjmujemy głosy wzywające do odrzucenia projektu uchwały Sejmu RP w sprawie akcji „Wisła”. Niepokoją nas próby zafałszowania przeszłości historycznej i usprawiedliwiania represyjnych działań” – stanowi oświadczenie LTU sygnowane przez prezesa Stowarzyszenia dr Grzegorza Kurpianowicza.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 23 stycznia 2013 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie o zniesławienie Pana Jana Kobylańskiego przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Sąd oddalił apelację obrony p. Jana Kobylańskiego i podtrzymał swój wyrok z marca 2012 r. Przypomnijmy, iż szef MSZ nazwał p. Jana Kobylańskiego „antysemitą”, „samozwańczym przywódcą Polonii Latynoamerykańskiej” i „typem spod ciemnej gwiazdy”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Jubileuszowa 150. Rocznica Powstania Styczniowego obchodzona 20 stycznia 2013r. we Wrocławiu rozpoczęła się uroczysta Mszą św. w kościele ojców karmelitów bosych na ul. Olbińskiej o godz. 13.00 Podczas Mszy św. ojciec proboszcz w trakcie kazania powiedział, iż w obecnym życiu powinniśmy kierować się patriotyzmem, pielęgnować naszą tożsamość, pamiętać, że wywodzimy się z cywilizacji zachodniej łacińskiej i chrześcijaństwa.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman Dmowski