foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Moskwa, 8 grudnia, РИА Новости: polskie władze rozpoczęły postępowanie sądowe, przeciwko obywatelowi Polski, walczącemu po stronie milicji w Donbasie.
Jak donosi polska gazeta Rzeczpospolita, prokuratora w  Bielsko- Białej potwierdziła wszczęcie, na ich wniosek, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),  dochodzenia wobec Polaka, który nie będąc upoważnionym przez stosowne organy, walczy w Donbasie po stronie separatystów.

 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obywatele RP nie mogą służyć w armii obcego państwa. Artykuł 141 paragraf 1 Kodeksu Karnego przewiduje dla obywatela polskiego, który służy „w armii lub organizacji wojskowej obcego państwa, karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.

 

Prokurator Małgorzata Borkowska potwierdziła fakt, że do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zostały wysłane materiały dotyczące obywatela Polski, który działa w „obcej organizacji wojskowej na Ukrainie”.

 

Prawdopodobnie chodzi o działacza Obozu Wielkiej Polski, który napisał w internecie: „Nie będę siedzieć w domu przed komputerem, gdy Zachód atakuje bliski mi kraj”.

 

Według gazety(Rzeczpospolita- przyp tłum) w najbliższym czasie prokuratury w Katowicach i Szczecinie poinformują ABW, o dwóch innych Polakach którzy walczą w Donbasie przeciwko władzom Ukrainy.

 

Źródło: http://ria.ru/world/20141208/1037179999.html

 

Tłumaczenie: Mariusz Jakubowski

 

 

 

Komentarz samego zainteresowanego, Dawida Hudźca:

 

"Pani Rzecznik Małgorzata Borkowska była lekko zszokowana, że dzwonię, że ja to ja, a mało tego, że jestem dziennikarzem. Otóż Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi dochodzenie w sprawie dobrowolnego uczestnictwa Polaka w strukturach Milicji Noworosji, nie wyjawi o kogo chodzi ponieważ toczy się śledztwo w tej sprawie, ale osoba ta musi zamieszkiwać/być zameldowaną w obszarze działania tejże prokuratury-Lemański odpada:D. Zapytałem panią rzecznik o to jak w zarzutach ma się sprawa do statusu Milicji, czy jest to ich zdaniem armia, czy organizacja. Pani prokurator odparła, że w trakcie śledztwa wyślą zapytanie do stosownych organów państwowych o status Milicji. Chyba się nie znam, ale czy przypadkiem nie powinno się najpierw ustalić tego czym pod względem prawnym jest Milicja, a później bawić w śledztwa?"

 


Na odpowiedź z prokuratury jak się okazuje Hudziec nie musiał długo czekać:

 

"Dziękuję za niezbędne dokumenty potwierdzające Pana współpracę z Agencją Informacyjną. To standardowa procedura w przypadku pierwszego kontaktu z nieznanym dotąd dziennikarzem. Potwierdzam, ze w dniu 17 listopada 2014r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku- Białej wszczęła śledztwo w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 141 par. 1 kodeksu karnego tj. w sprawie przyjęcia na Ukrainie przez obywatela polskiego , bez zgody właściwego organu, obowiązków wojskowych w obcej organizacji wojskowej. Prokuratura powierzyła wykonanie czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturze w Katowicach . Jednocześnie informuję, ze tut. Prokuratura , do czasu zakończenia śledztwa, nie będzie informowała o jego przebiegu tj. o planowanych i zrealizowanych czynnościach procesowych ani ich wyniku. Rzecznik prasowy: prokurator Małgorzata Borkowska"

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman Dmowski