foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Coraz częściej młodzi ludzie uciekają w swych fascynacjach do NS czy faszyzmu, zapominając o polskim nacjonalizmie. Polskim nacjonalizmie który rodził się w krwi i poświęceniu życia – w czasach zaborów. Mimo, że pewne aspekty, czy symbolika, jak np. ‘’salut rzymski’’ można uznawać za nie nazistowską symbolikę – to jednak współczesny świat, zmusza nas do radykalnych zmian w naszym sposobie myślenia.Dlaczego mamy wyrzec się tradycji naszych przodków ?
Nikt nam tego nie narzuca, ale dla dzisiejszego dobra Ruchu Narodowego w Polsce, musimy zrezygnować z pewnych elementów, które mimo że są według nas dopuszczalną normą, w oczach ‘’szarego człowieka’’ są objawem faszyzmu, czy nawet nazizmu. I nie zmienimy tego,  dopóty, dopóki w rękach RN nie znajdą się media i prasa, na tyle silna, by ten antynarodowy sposób myślenia zmienić.

Dlatego chciałem przybliżyć te cechy, które są charakterystyczne dla polskiego narodowego radykalizmu w odróżnieniu od pseudo wartości, którymi wyróżniają się faszyzm i nazizm.

Cechy charakterystyczne narodowego radykalizmu :
- uznanie Narodu za najwyższą wartość, a dobro narodu za najwyższy cel doczesny jednostki
- oparcie światopoglądu na etyce katolickiej
- traktowanie państwa, jako formy organizacyjnej narodu
- uznawanie równości jednostek wobec obowiązku służby dla narodu
- postulat należenia władzy w państwie do całego Narodu

Cechy charakterystyczne dla faszyzmu :
- pojmowania państwa jak absolutu
- jako celu samego w sobie
- stawiania na szczycie hierarchii narodowej jednostki – wodza
- totalizm, czyli obejmowanie przez państwo wszystkich dziedzin życia
- pojmowanie życia jako walki i płynący stąd postulat czynnego życia jednostki

Cechy charakterystyczne narodowego socjalizmu :
- opieranie światopoglądu na ‘’micie rasy’’ i ‘’micie krwi’’
- uznawanie za najwyższe ideały honoru i wolności
- oparcie ustroju narodowego na zasadzie przywództwa
- uznanie jedności idei i wodza
- nawiązanie do tradycji pogańskich germanizmu

Jak można łatwo skonstatować, narodowy radykalizm posiada swój unikatowy polski charakter. Odbieganie od niego, czy też przyrównywanie go do innych obcych nam wzorców i symboli jest działaniem na szkodę zarówno narodowego radykalizmu jak też całego Ruchu narodowego w Polsce.

Mimo, że niestety narodowcy jak dotąd nie przejęli pełnej władzy w państwie, to poprzez ogrom pracy politycznej i społecznej stworzyli podwaliny pod budowę Wielkiej Polski. Można tu wymienić m.in. Konstytucje Marcową z 1921 roku, czy inwestycje gospodarcze zapoczątkowane przez Grabskiego, niestety przerwane przez wybuch II Wojny Światowej.

Niestety i zakończenie II Wojny Światowej, nie pozwoliło na dokończenie ambitnych planów budowy Wielkiej Polski. Choć pod koniec wojny, była gotowa i ideologia i projekty ustroju powojennej Polski.
Podziemie niepodległościowe dążyło do utworzenia własnej, specyficznie polskiej formy ustrojowej, która zapewniałaby państwu charakter narodowy. Postulat odbudowy Wielkiej Polski jako państwa narodowego i katolickiego był jednym z najczęściej rozważanych problemów w publikacjach obozu narodowego. Odrzucając systemy totalitarne i liberalne, narodowcy nawoływali do ustanowienia ustroju, który ograniczałby powszechną demokrację, oddając w ręce polskiej elity narodowej. Podstawą projektowanego przez nacjonalistów państwa, miało być powiązanie ideologii obozu narodowego i katolicyzmu, stąd też często określano je powszechnie mianem Katolickiego Państwa Narodu Polskiego*.
(* Wojciech Jerzy Muszyński. Fragmenty książki ''W walce o Wielką Polskę'')

Dzisiaj zostajemy My, nowe pokolenie Polaków, które ma obowiązek dokończyć to, co zostało zapoczątkowane jeszcze za czasów zaborów Polski.
By to uczynić musimy wytrwać na drodze, którą sami obraliśmy. Nie możemy porzucić tradycji naszych poprzedników, lecz konsekwentnie budować Wielką Narodową Polskę, gdyż Tego oczekuje od nas Naród, i w imieniu Narodu musimy być gotowi na, ‘’życie lub śmierć…’’.

Uciekanie, chowanie się za tzw. ‘’autonomicznym nacjonalizmem’’ dzieli i rozdrabnia szeregi polskich narodowców, ukazując naszą słabość ideologiczną, słabość umysłów i niechęć wzięcia odpowiedzialności za politykę polską jako całość. Czy setki tysięcy polskich patriotów, którzy oddali życie za swoje przekonania nie byli przekonani, za co umierają?
Nie! I my nie miejmy wątpliwości! Nie przypinajmy obcych wzorców do polskiego nacjonalizmu - bądźmy raczej jego Głosem i Drogą.

Głosem dla tych, którzy schodzą z drogi nacjonalizmu. Drogą dla tych, którzy jeszcze go nie znaleźli.
Takie apele są uzasadnione w czasach ‘’poprawności politycznej’’. Gdy zapominamy, o indoktrynacji komunistycznej i demoliberalnej – michnikowszczyzny. Wszechobecnej w mediach, prasie i życiu.

Zapominamy, że w czasach tzw. ’’wolnej Polski’’ po roku 1945 polscy narodowcy, żołnierze AK, NSZ, byli katowani i mordowani przez komunistyczny reżim.
Zapominamy, że komunistyczny reżim na przestrzeni 1945-1989 to też tysiące UB-eków SB-eków, ZOMO-ców, ORMO-wców. Znaczna ich część żyje do dziś i wraz z rodzinami korzysta z licznych przywilejów. Ci ludzie są nie tylko pozbawieni narodowej tożsamości czy patriotyzmu, ale wręcz aktywnie zwalczają polskie dążenia narodowe.

Obwarowani wrogami, tym bardziej musimy trwać w polskości, w nacjonalizmie, bo kto jeśli nie my ?
Temat jest otwarty, więc mam nadzieję że znajdziemy rozwiązania, które będą najlepsze dla polskiego nacjonalizmu.
Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Dlaczego dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polaków i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej?
gen. Władysław Sikorski Wódz Naczelny