foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przedstawiamy list otwarty do narodu Polskiego, odnośnie poczynań rządu RP na arenie międzynarodowej, pióra kol. Przemysława Górnego.
Idą, idą na wojnę polityczne matoły i słono płacą,
Idą głodne dzieci do polskiej szkoły i gorzko płaczą.Rodacy, Polska stanęła w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dązą poprzez tarcze antyrakietową do strategicznej obrony siebie i izraela. Temu ma sluzyć pakt USA-Izrael-Polska - trójkąt bermudzki.


Ten pakt jest niedopuszczalny, ponieważ godzi w żywotne interesy państwa i narodu.
Uzasadnienie
1. gwarantami istnienia i obrony Izraela są państwa założycielskie -  USA, Anglia, Francja,
2. Polska nie może w nim uczestniczyć ze względów historycznych, prawnych i faktycznych,
3. tarcza w obronie Izraela i USA, naraża Polskę na uwikłanie w konflikt bliskowschodni z większością państw arabskich,
4. Przynosi ewidentne szkody wojskowe, polityczne, gospodarcze i religijne,
5. właściwym adresatem i partnerem powinna być dla USA i Izraela, Unia Europejska i NATO a nie Polska, która nie jest w unii państwem suwerennym,
6. powstanie paktu daje pretekst do akcji terrorystycznych Al-Kaidy na terytorium państwa Polskiego, zakończonych masakrą niewinnych ludzi,
7. reakcja Al-Kaidy będzie uzasadniona i adekwatna,
8. spirala nienawiści musi eksplodować. W odwecie państwa arabskie nałożą embargo na polskie towary,
9. przeciwko tarczy protestują Francuzi, Niemcy i Rosjanie co musi skutkować izolacją Polski w europie,
10. żądają od Polski pieniędzy i krwi. Pieniędzy, jako odszkodowania za zagładę żydów przez nas niezawinioną i krwi polskiego żołnierza, przelanej w obronie Izraela.
     Iran od zawsze był nam przyjazny i nie możemy mu wbijać noża w plecy. Nie wolno dopuścić do katastrofalnych skutków dla Polski, wynikających z konfliktu zbrojnego na bliskim wschodzie. Piszemy listy, apele i petycje wzywające rząd do opamiętania. Taka jest narodowa racja stanu. Polska przeżyła trzy okupacje i obowiązuje nas „ekonomia krwi”. Jesteśmy Polakami, wiec mamy polskie obowiązki a nie żydowskie i amerykańskie.

 

Z wielkim szacunkiem dla narodu mądrego, szlachetnego i bohaterskiego
/-/ Przemysław Górny
Weteran Ruchu Narodowego i senior OWP

 

Przeczytaj, powiel, przekaz drugiej osobie 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Pomimo to poszedłem do trzeciej Dumy. Było to po pierwsze, kwestia honoru: nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Po wtóre, stanowisko posła stolicy i prezesa Koła Polskiego dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było potrzebne.
Roman Dmowski