foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przedstawiamy list otwarty do narodu Polskiego, odnośnie poczynań rządu RP na arenie międzynarodowej, pióra kol. Przemysława Górnego.
Idą, idą na wojnę polityczne matoły i słono płacą,
Idą głodne dzieci do polskiej szkoły i gorzko płaczą.Rodacy, Polska stanęła w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dązą poprzez tarcze antyrakietową do strategicznej obrony siebie i izraela. Temu ma sluzyć pakt USA-Izrael-Polska - trójkąt bermudzki.


Ten pakt jest niedopuszczalny, ponieważ godzi w żywotne interesy państwa i narodu.
Uzasadnienie
1. gwarantami istnienia i obrony Izraela są państwa założycielskie -  USA, Anglia, Francja,
2. Polska nie może w nim uczestniczyć ze względów historycznych, prawnych i faktycznych,
3. tarcza w obronie Izraela i USA, naraża Polskę na uwikłanie w konflikt bliskowschodni z większością państw arabskich,
4. Przynosi ewidentne szkody wojskowe, polityczne, gospodarcze i religijne,
5. właściwym adresatem i partnerem powinna być dla USA i Izraela, Unia Europejska i NATO a nie Polska, która nie jest w unii państwem suwerennym,
6. powstanie paktu daje pretekst do akcji terrorystycznych Al-Kaidy na terytorium państwa Polskiego, zakończonych masakrą niewinnych ludzi,
7. reakcja Al-Kaidy będzie uzasadniona i adekwatna,
8. spirala nienawiści musi eksplodować. W odwecie państwa arabskie nałożą embargo na polskie towary,
9. przeciwko tarczy protestują Francuzi, Niemcy i Rosjanie co musi skutkować izolacją Polski w europie,
10. żądają od Polski pieniędzy i krwi. Pieniędzy, jako odszkodowania za zagładę żydów przez nas niezawinioną i krwi polskiego żołnierza, przelanej w obronie Izraela.
     Iran od zawsze był nam przyjazny i nie możemy mu wbijać noża w plecy. Nie wolno dopuścić do katastrofalnych skutków dla Polski, wynikających z konfliktu zbrojnego na bliskim wschodzie. Piszemy listy, apele i petycje wzywające rząd do opamiętania. Taka jest narodowa racja stanu. Polska przeżyła trzy okupacje i obowiązuje nas „ekonomia krwi”. Jesteśmy Polakami, wiec mamy polskie obowiązki a nie żydowskie i amerykańskie.

 

Z wielkim szacunkiem dla narodu mądrego, szlachetnego i bohaterskiego
/-/ Przemysław Górny
Weteran Ruchu Narodowego i senior OWP

 

Przeczytaj, powiel, przekaz drugiej osobie 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski