foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Musimy mieć wpływ na gazety całego świata, ażeby tumanić i oszukiwać ludzi.
lord Montefiore XIX-wieczny żyd z brytyjskim obywatelstwem