foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman Dmowski