foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Za warunek dobrej polityki w cywilizowanym świecie uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów, nawet gdy chodzi o wrogów, i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań.
Roman Dmowski