foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


2 stycznia 2022 roku przypadła 83. rocznica śmierci znakomitego Polaka, który przez prawie całe swoje życie służył wiernie Ojczyźnie. Traktat Wersalski był największym osobistym sukcesem tego największego męża stanu, a w jego twórczym życiu były i inne zwycięstwa. 28 czerwca 1919 roku, w sali lustrzanej pałacu wersalskiego - Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski będący najbardziej wartościowymi przedstawicielami Polski, a więc jednego ze zwycięzców w wielkiej wojnie, złożyli podpisy pod Traktatem Wersalskim.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

 

Jak to się stało, że tyle wokół nas zgorszenia, a rzeczy, które uchodziły za niemoralne stopniowo zyskują milczącą akceptację w społeczeństwie? Jak mamy znaleźć odpowiedź na to które zachowania uznać za właściwe, jeżeli wszędzie w kulturze masowej sprzedaje nam się sztukę mediacji i zgniłego kompromisu? Odpowiedź na te i inne pytania, które nasuwają się nam po takim wstępie mamy tuż przed oczami, w wielu jednak przypadkach zakrytą.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Zwróciliśmy się z oficjalną propozycją do spółki PKP Intercity o uczczenie pamięci i uhonorowanie Ojca Niepodległości – Romana Dmowskiego nadając jego imieniem jeden ze składów przemierzających całą Polskę, a może nawet w relacji zagranicznej. Chwalebnym jest nadanie imienia jednej z relacji Ignacego Jana Paderewskiego, więc tym bardziej musi się znaleźć miejsce dla tego wybitnego męża stanu i nauczyciela polskości.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu do PKP Intercity.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeważającej większości przyjęła rezolucję potępiającą nielegalne osiedla izraelskie na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym na wschodnim al-Quds i na syryjskich Wzgórzach Golan i zażądała zaprzestania ich budowy. Czwarty Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził rezolucję głosami 143 'za', 7 'przeciw' oraz przy 16 wstrzymujących się. Rezolucja potępiła Izrael za budowę osiedli we wschodnim al-Quds i wokół niego, w tym kontrowersyjny plan rozwoju E1, który zablokowałby sporne terytorium całkowicie od Zachodniego Brzegu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

W dniach 14 i 24 listopada 2021 r. we Wrocławiu odbyły się pikiety narodowe poparcia Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych resortów mundurowych. Siły te bronią wschodniej granicy Polski przed nachodźcami wykorzystywanymi przez ludzi A. Łukaszenki do dezorganizacji granicy wschodniej poprzez nasyłanie ich do niszczenia zabezpieczeń na granicy i ataków na obrońców granic.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy od co najmniej trzech miesięcy, coraz mocniej narastający spór na granicy między Polską a Białorusią. Pogłębiający się kryzys migracyjny zmienia się coraz wyraźniej w problem europejski, a nie tylko w konflikt dwóch, zwaśnionych stron. Nie ma naszej zgody i akceptacji wobec jawnych prób siłowego forsowania naszej granicy, przy udziale ekonomicznych imigrantów wspieranych przez białoruskie służby. Stoimy w zdecydowanej postawie lojalności, wdzięczności oraz szacunku wobec starań żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji, które bronią nienaruszalności terytorialnej naszego kraju

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (6 Komentarzy)

11 listopada o godz. 17 we Wrocławiu rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem: Polska Antybanderowska. Zadziwiające były znaczne siły policyjne zabezpieczające przebieg marszu, co prawdopodobnie było efektem hasła zgromadzenia jak i eksponowanych banerów – mordów na Polakach dokonywanych przez bandy OUN-UPA w latach 1939 – 1947. Pojawiły się także transparenty nt ukraińskiego batalionu wojskowego „Azow” odwołującego się do symboliki nazistowskich Niemiec wykorzystującego „wilczy hak”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie różnił się od wcześniejszych edycji. Gdy Urząd Miejski w Warszawie odmówił rejestracji wydarzenia a sądy decyzję podtrzymały, mniejsza o to, czy zgodnie z prawem czy nie, organizatorzy powinni rejestrować Marsz inną trasą do Stadionu Narodowego bądź np. do pomnika Romana Dmowskiego na Placu na Rozdrożu jak to dawniej bywało. Czemu tego nie zrobiono – nie wiadomo.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Miesiąc listopad to nie tylko pamięć o naszych bliskich i bohaterach narodowych. To także pamięć o zbrodniach i katach. Wędrując po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, można było się przekonać, że Polacy pamiętają o zbrodniach na naszym narodzie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Jeden z najdłużej przetrzymywanych więźniów w amerykańskiej wojnie światowej z terroryzmem w końcu doczeka się dnia w sądzie. Tak jakby. Więzień Abu Zubaydah, któremu nigdy nie postawiono zarzutów popełnienia przestępstwa, czeka 14 lat na wydanie orzeczenia przez sędziego federalnego w sprawie jego wniosku o habeas corpus, który kwestionuje legalność jego przetrzymywania. Ale w przyszłym tygodniu Sąd Najwyższy wysłucha argumentów w osobnej sprawie: prośbie Zubaydaha o pozwolenie na odebranie zeznań od dwóch kontrahentów CIA, którzy nadzorowali jego tortury.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jeżeli ta polityka, którą nasze pokolenie stworzyło, przeszła próbę ogniową, w tej próbie nie zginęła, ale wykazała swą wartość - nie może zginąć i w przyszłości. Znaczy to, że zorganizowana przez nas polityka, która doprowadziła do odbudowania zjednoczonej Polski, musi być polityką państwa polskiego, rozwijaną w dostosowaniu do warunków i ulepszaną z pokolenia na pokolenie.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej